Баумит Клинкер

Baumit Klinker

Разтвор за зидане на клинкер

Съдържащ добавки за ограничаване на изсолявания, устойчив на атмосферни влияния, сив зидарски разтвор от група M5 G, съгл. БДС EN 998-2, за изграждане на видима зидария.

  • Ограничава изсоляванията

  • За видима зидария

  • Устойчив на атмосферни влияния

При точно количество вода от разтвора може да се оформи топка. Така при зидане на тухли с вертикални отвори разтвора не попада в кухините, а се свързва, както с горната, така и с долната тухла.

Баумит Клинкер