Лепила за облицовки

Лепила за облицовки

Изборът на подходящо лепило е ключът за постигане на оптимален резултат при лепене на различни облицовки. Решението зависи винаги от качеството на основата и условията за използване, но също така зависи и от вида и размера на плочките. И разбира се - лепилото трябва да отговаря на изискванията на европейските технически стандарти.

Истината е в прилепването

полагане на лепило за плочки

Минималната якост на сцепление за циментови лепила съгласно стандарт EN STN 12004 е 0,5 N/mm2. Такива лепила са маркирани като клас С1. Лепилата от клас С2 имат минимална якост на сцепление 1,0 N/mm2. Лепила от клас С1 могат да се използват за облицоване и залепване на елементи с по-малки размери и с по-висока абсорбция. За по-големи облицовки с по-ниска абсорбция използвайте лепила с по-голяма якост.

Гъвкави или обикновени?

Колкото е по-високо качеството на лепилото, толкова по-голяма е сигурността на системата. Стойността S1 съгласно STN EN 12001 гарантира свързващата устойчивост на разтвора срещу напречна деформация от мин. 2,5 mm. Лепилата Баумит Баумакол S1 са изключително гъвкави и са идеални за най-високи изисквания.

баня

Обработка

Подобрените параметри за преработка предполагат по-висок комфорт на приложение. Научете повече за асортимента и обозначението на лепилата Баумит Баумакол!

T = тиксотропно – с минимално свличане.
Тези лепила са подходящи за по-големи и по-тежки облицовки на стени.
E = удължено отворено време. Това е времето след нанасянето на лепилото върху основата, през което плочките могат да бъдат залепени без намаляване на сцеплението. Тези лепила са подходящи например за полагане на плочи на по-големи площи.
F = бързосвързващи разтвори.
Лепила с бързосвързващ цимент. За тези от Вас, които са притиснати от времето.

лепене на плочки

Премиум - най-добрите лепила

Еластичните лепила Баумакол ФлексТоп (Baumacol FlexTop), ФлексСпийд (FlexSpeed) или ФлексМармор медио (FlexMarmor medio) и ФлексТрас медио (FlexTrass medio) са с най-добри характеристики и имат най-различни области на приложение. За всички видове облицовки, дори и за такива с ниска абсорбция, Вие ще намерите подходящото лепило.

лепило Баумакол ФлексСпийд

лепило ФлексСпийд
 • Клас C2TF S1
 • Бързосвързващо еластично лепило
 • Фугиране на облицовката само след 3 часа

лепило Баумакол ФлексТоп

лепло ФлексТоп
 • Клас C2TE S1
 • Еластично циментово лепило
 • За плочка върху плочка, върху подово отопление и за всички видове облицовъчни плочи

лепило Баумакол ФлексМрамор медио

лепило ФлексМрамор
 • Клас C2TE S1
 • За мрамор и порьозни камъни без поява на петна
 • За залепване на бели камъни, мрамор и стъклокерамика

Лепила с базови характеристики

Баумит предлага и лепила с базови характеристики. Например лепилото Баумакол ФлексУни (Baumacol FlexUni), което е с висока якост на сцепление и подобрени свойства при преработка на конкурентна цена. Баумакол ПроПлюс (Baumacol ProPlus) – клас С1Т и Баумакол Бейсик (Baumacol Basic) – клас С1 са особено подходящи за вътрешно приложение върху циментосвързани основи.

лепило Баумакол ФлексУни

лепило ФлексУни
 • Клас C2TE
 • За гранитогрес на открито и закрито
 • За фаянс, теракота и камък и плочка върху плочка

лепило Баумакол ПроПлюс

лепило Баумакол ПроПлюс
 • Клас C1TE
 • За всички керамични плочки
 • За гранитогрес на закрито

лепило Баумакол Бейсик

лепило Баумакол Бейсик
 • Клас C1
 • Стандартно циментово лепило
 • За обикновена облицовка на малки размери с голяма абсорбираща способност