Облицовка на баня
star_border

Облицовка на баня
Стъпка по стъпка

Когато стените и подовете са трайно изложени на влага, облицовката трябва да се справи с повишените изисквания. В този случай системата Баумакол (Baumacol) ще осигури подходящите материали, които да осъществят сигурното решение.

Баумакол (Baumacol) в банята

Obkladanie kúpeľne

1. Подготовка на основата: свързващ грунд Баумит Грунд (Baumit Grund)
2. Нивелиращ или слой за наклон: Баумит Солидо Е225  (Solido E225) или Солидо Е160 (Solido E160) или Рапидо 1 (Rapido 1)
3. Хидроизолация: течна хидроизолация Баумакол Пруф (Baumacol Proof) или мазана хидроизолация Баумакол Протект (Baumacol Protect)
4. Хидроизолация при стена-стена и стена-под: уплътнителна лента Баумакол Страп (Baumacol Strap)
5. Лепило: според вида на облицовката, напр. Баумакол ФлексТоп (FlexTop), Баумакол ФлексСпийд (FlexSpeed), Баумакол ФлексМрамор (FlexMarmor), Баумакол ФлексУни (FlexUni)
6. Фугиране: Баумакол Премиум фуга (Baumacol PremiumFuge)
7. Фугиране на стена-стена и стена-под: Баумакол Силикон (Baumacol Silikon)

Стъпка по стъпка

почистване на основата

1. Преди свързване, основата трябва да бъде внимателно почистена. Основата трябва да бъде суха, чиста, носимоспособна и да не е замръзнала.

замазка солидо

2. При необходимост използвайте подови замазки за подравняване или за даване на наклон: замазка Баумит Солидо Е225 или Солидо Е160, или Рапидо 1.

грундиране

3. Обработете основата със свързващия грунд Баумит Грунд, за да осигурите по-добро сцепление и да изравните попиващата способност.

хидроизолация

4. Местата, които са изложени на вода в бани, душове и др., се третират с хидроизолационен слой Баумакол Пруф или с Баумакол Протект.

полагане на уплътнителна лента

5. Преди нанасяне на хидроизолационното покритие поставете уплътнителна лента Баумакол СтрапПлюс в ъглите и я интегрирайте в хидроизолацията.

полагане на лепилото

6. Разнесете лепилото с подходящ гребен под ъгъл 45-60°. Препоръчва се да нанесете лепило върху основата и върху долната част на облицовката, за да се осигури по-добро сцепление на облицовката към основата.

лепене на плочки

7. Леко притиснете плочката към подготвеното лепило. Позицията на плочката може да бъде коригирана в рамките на 5 минути от приложението. Отстранете остатъците от лепилото с мокра гъба.

фугиране

8. След изсъхване на лепилото нанесете фугиращия материал диагонално към повърхността на фугата чрез гумена маламашка. След 5 до 15 минути измийте облицовката с чиста вода посредством мека гъба.

силикон

9. Инжектирайте Баумакол Силикон във фугите стена-стена и стена-под. Силиконът е подходящ за пълнене на разширителни или монтажни фуги.