star_border

Баумит Бетон ОЛ  ИН 

ПО-ЧИСТО, ПО-ЕКОЛОГИЧНО

Проблема с отпадъците

Всеки правил ремонти вкъщи се е сблъскал с проблема изхвърляне на строителни отпадъци. Не е разрешено изхвърляне на строителни отпадъци в кофите за битова смет. Проблемът е още по-сериозен при големите строителни обекти. Строителните фирми трябва да се съобразяват с „Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали“, приета с ПМС № 267 от 05.12.2017 г. На практика събирането и складирането на строителни отпадъци изисква участието на хора. Транспортирането изисква специализирана транспортна техника за извозване, която от своя страна генерира емисии от въглероден диоксид. Изхвърлянето на строителни отпадъци на нерегламентирани сметища е свързано с големи глоби, в случай на констатирани нарушения.

разбъркай бетона с торбата

Опаковката, като част от продукта

Баумит, в качеството си на иноватор за здравословен живот, започна производството на серия от продукти, при преработката на които не остават отпадъци от опаковки. Като пионер в този сегмент можем да посочим Баумит Бетон ОЛ ИН.

Бетон ОЛ ИН представлява заводски приготвена суха смес в торби, изградени от целулозни фибри, които се разтварят в нея по време на разбъркването ѝ с вода. Максималната зърнометрия на сухата смес е 8 mm, а водата, необходима за разбъркване е между 3 л и 4 л на торба от 30 kg. Якостта на втвърдилия бетон отговаря минимум на клас С 16/20.

Приложение

Баумит Бетон ОЛ ИН намира широкоспектърно приложение в двора и градината – за бетонирането на огради, за изработване на декоративни елементи, пътеки, за подливането на стъпала, като подова настилка, за шахти, за възстановяване на неконструктивни елементи, за подпори на малки стени, за запълване на отвори и др. Същевременно бихте могли много лесно да го използвате и за изработка на различни интериорни елементи. Удобните разфасовки ви помагат да разбъркате само необходимото количество, а с постоянната рецептура и фибрите, получени от торбата, постигате винаги един и същ отличен резултат. И най-важното, всичко това е чисто и без отпадъци.

Приготвяне на разтвора

Разбъркването на бетоновата смес може да се извърши в гравитачен смесител или с ръчен строителен електрически миксер (с бъркалка).

Разбъркване на бетона с торбата

Разбъркване на бетон с гравитачен смесител

разбъркване на бетон с гравитачен смесителПри използването на гравитачен смесител, най-напред в него се сипват 2 л питейна вода, поставя се една торба Бетон ОЛ ИН и върху нея се доливат останалите 2 л вода, така че торбата да се намокри добре. Сместа се бърка в продължение на 4 минути, за което време тя се хомогенизира, но освен това в нея се разтваря и самата торба. В зависимост от обема на бункера на гравитачния смесител може да разбъркваме по няколко (до 3) торби Баумит Бетон ОЛ ИН едновременно. В този случай отвора на бункера се завърта вертикално, сипваме половината направна вода, поставяме торбите вътре и доливаме останалата вода, като внимаваме те да се намокрят добре. Включваме гравитачния смесител и плавно накланяме бункера, така че да не изхвърля пръски навън. Бетонът е готов за наливане тогава, когато в основата на перките не се наблюдават парченца от торбата (опаковката). Желаната консистенция се регулира от направната вода, от 3 л до 4 л за торба от 30 кг. Извън тези граници бетонът или няма да може да се разбърка добре (при < 3 л/торба) и ще останат участъци със суха смес, до които водата не е достигнала, или високият водо-циментов фактор (при > 4 л/торба) ще намали якостните му показатели и след изсъхване той може да остане ронлив.

Разбъркване на бетон с миксер

При разбъркване с ръчен електрически миксер в голяма гъвкава кофа (строителен кош) се сипват 2 л питейна вода. Поставя се една торба Баумит Бетон ОЛ ИН и останалите 2 л вода се изливат така, че торбата да се омокри отвсякъде. Сместа се разбърква с миксера до разтваряне на торбата в нея (ок. 4 минути). Наличието на остатъчни, малки, неразтворени парченца от торбата не водят до влошаване на якостните показатели на продукта.

От една торба 30 кг Бетон Ол Ин се получават ок. 15 л готов за наливане разтвор.

Условия при полагане

Температурата на въздуха, основата и материала по време на полагането, както и по време на свързването на бетона трябва да бъде в рамките от +5° до +30°С. Не се работи върху замръзнала основа или при опасност от замръзване на Баумит Бетон Ол Ин. След полагане материалът се уплътнява по обичайния начин и се заглажда. Времето за преработка е в рамките на 30 минути. Прясно положеният бетон трябва да се защитава от бързо съхнене (вятър, пряко слънцегреене, силно течение или др.). За целта се препоръчва да се завива непосредственно след наливане и обработване с полиетиленово фолио, както и да се намокря периодично поне в рамките на около една седмица след полагането.

разбъркване на бетон