star_border

За какво да внимава строителя при изпълнение на строителни дейности в зимни условия?

работа при зимни условия

Полагането на Баумит Интегрирана топлоизолационна система трябва да се изпълнява при температури на въздуха ≥ +5°С и относителна влажност на въздуха до максимум 80–85%. Такива температури и влажност трябва да се гарантират и по време на съхненето на вложените материали, до набирането на достатъчна начална якост.

За мазилките на силикатна основа (Баумит НанопорТоп и СиликатТоп) ограничението е по-строго и изискването е температурата да бъде ≥ +8°С. Когато това условие не е изпълнено мазилката не трябва да се полага или трябва да бъде заменена с такава на органична основа (например Баумит СиликонТоп, Баумит ГранопорТоп). При температури < +5°С (но ≥ +1°С) се допуска да се полагат Баумит СиликонТоп, Баумит ГранопорТоп и Баумит КреативТоп, но само с използване на ускоряващата добавка Баумит СпийдТоп.

Да се внимава и да се съблюдават прогнозите за времето, за да може започнатите дейности да бъдат довършени и материалите да успеят да наберат достатъчна якост при все още подходящи атмосферни условия, които не заплашват изпълнението на строителните работи.

Изискването за температура на въздуха ≥ +5°С важи и при използването на всички останали продукти с марка Баумит, за зидане, мазане, шпакловане, изпълнение на замазки, хидроизолиране, лепене на плочки, боядисване и др.

Задължително следва да се спазват указанията, отразени в Техническите карти на всеки от влаганите продукти.