Полагане на паваж с Баумит ГалаДрейн
star_border

Полагане на паваж с Баумит ГалаДрейн

  • Минимална склонност към поява на мъх и водорасли
  • Специални добавки срещу изсолявания
  • Предотвратява застояването на влага в основата

Водопропускливата система 

дренажен разтвор Гала ДрейнСъс системата Дрейн на Баумит имате възможност да направите водопропусклива и трайна настилката от павета и естествени камъни. Високата водопропускливост на дренажния разтвор ГалаДрейн се обуславя от специалната му зърнометрия. Максималната зърнометрия е 4 мм. Баумит ГалаДрейн предотвратява застояването на влага в основата. Той не запечатва настилките,  а позволява бързо оттичане на повърхностните води. Съответно не позволява покачването на капилярната влага, устойчив е на корени и реденето на плочите може да се осъществи в свободни форми. Баумит ГалаДрейн предотвратява образуването на бразди от автомобилни гуми върху настилката.

Подготовка на основата


  • Основата трябва да бъде достатъчно носимоспособна. Не трябва да се допускат слоеве, които задържат водата.
  • Камъните и плочите трябва да бъдат чисти. Ако се полагат в топло време е необходимо да бъдат намокрени с вода.

Разбъркване

В гравитачен смесител, проточен смесител или смесител с принудително действие.
50 до 70 литра вода на 1 тон или 2,4 литра вода на 1 торба от 40 кг.
Да се използва само чиста питейна вода!

полагане на паваж

Полагане на паваж:

При дебелина на леглото до 10 см, леглото се уплътнява ръчно, чрез причукване на камъка до проектната височина. По-дебели слоеве разтвор се уплътняват с трамбовка, вибрационна плоча или вибрационен валяк.

Полагане на плочи:

На обратната страна на плочата се полага на гребен лепило ГалаФикс в дебелина 2-3 мм. Баумит ГалаДрейн е необходимо да бъде уплътнен много добре.

полагане на плочи