Баумит Дивина - дивата на интериорните бои
star_border

Интериорни бои Дивина

  • паропропускливи
  • позволяват измиване с вода
  • позволяват изпръскване с еърлес системи

Продуктите Баумит Дивина са направени от естествени съставки и допринасят за качеството на живот във Вашия дом. Те са бедни на емисии, не съдържат разтворители и омекотители и са идеални за жилищни помещения, училища, болници и др.

Това, което е добро за тялото и духа...

боя… е здравословно. Точно вкъщи всеки човек иска да се чувства комфортно, да си създаде свой собствен оазис, в който да отпочива.

Така и нашите четири стени трябва да подкрепят здравето ни и в никакъв случай да не го застрашават. Летливите вредни вещества нямат място в интериора. VOC са летливи органични съединения, които се отделят от разтворителите, боите лаковете, лепилата или изравнителните разтвори. Възможните последици от това са: дразнения на дихателните пътища, нарушения в обонянието, свръхчувствителност, позната още като „Sick-Building-Syndrom“.

Здравословни и безопасни за околната среда

Вътрешните бои Дивина на Баумит се състоят предимно от суровини, взети от природата и допринасят за повишаване качеството на живот във Вашия дом. Те са бедни на емисии, без разтворители и пластификатори (E.L.F.), дишащи и без мирис в изсъхнало състояние. Боядисаните помещения могат да бъдат използвани веднага следизсъхването им. Боите Баумит Дивина са идеални за жилищни помещения и спални, за детски градини и училища, за професионални практики и болници. При позволени граници в ЕС на ЛОС от 30 г вредни емисии на литър, продуктите на Баумит Дивина имат емисии максимално 0,3 г на литър, което е с 99% по-малко.

По този начин определяме боите Баумит Дивина не само като безвредни за околната среда, но те излъчват със 100% по-малко от дадените гранични стойности вредни ЛОС. Например бои, които са на разрешената граница, излъчват в едно жилище от 100 м2 до 1,8 кг вредни вещества във въздуха, докато Баумит Дивина излъчват максимално 18 грама!

Полагане

Много важно предимство на боите Баумит Дивина е тяхната покривна способност. За получаване на добро покритие без да прозира основата са достатъчни две нанасяния на боята. Разходът е ок. 0,125 кг/на едно нанасяне. Първата ръка се нанася разредена с 10% вода, а втората - неразредена. Технологичното време на изчакване между двете ръце е 4 часа. Основите, върху които се нанася боята са: вароциментови и циментови мазилки и др.минерални основи, гипсокартон, бетонови повърхнсти, други дисперсни бои. Баумит Дивина не са подходящи за нанасяне върху лакови и маслени покрития, PVC и синтетични материали, варови бои и покрития.