Изследователски парк Вива
star_border

Изследователски парк „Вива“ на Баумит – инвестиция в здравословния живот

14 изследователски къщи

В близост до Изследователския център на Баумит „Фридрих Шмид“, който се намира във Вопфинг Австрия, през 2015 г. започна изграждането на 14 изследователски къщи, които да определят какво влияние имат строителните материали и начинът на строителство върху здравословното обитаване и качеството на живот. Къщите са построени по различни методи – бетон, плътни тухли, монолитно строителство, дървени къщи, такива с олекотен дървен скелет и др. Съблюдавано е вложените в тях строителни материали да бъдат сред най-често използваните в строителстовото и да могат да бъдат закупувани безпроблемно на пазара. Целта е, изследователските къщи да третират ежедневните проблеми на обитателите, които са решили по един или друг начин да изградят своите домове. Вътрешните размери на къщите са еднакви – 3 на 4 метра и всяка от тях има по една врата и един прозорец. Външната обвивка на постройките е направена така, че вътре в помещенията да се постига една и съща стойност на коефициента на топлопреминаване  (U стойност). Естествено изследователските къщи са така разположени една спрямо друга, че да бъдат подложени и на еднакви атмосферни влияния.

Симулира се обитаване

Измервания

За да бъдат изследванията пълноценни, в къщите от парка „Вива“ се симулира жизнена дейност. Инсталация вкарва пресен въздух през определено време, което наподобява проветряване, вътре се изпуска пара, която да наподобява къпане, готвене и потене. 33 сензора измерват във всяка къща необходимите физични величини и то през цялото денонощие. Имерват се токсикологичните интеракции, както и други величини, които влияят върху комфорта, уюта и здравето. Измерените стойности се обработват от компютър и се съхраняват в собствена измервателна станция.

С подкрепата на външен мониторинг

На всеки 20 сек. обобщените данни се запаметяват. Така за една седмица се получават около 30 000 измервания само за една къща. За да бъдат сигурни в своите изводи, изследователите от Вопфинг препращат резултатите от измерванията от парка „Вива“ и за външен анализ. Партньори на изследователския парк са Австрийският институт за строителна биология и екология (IBO), Университетът в Бургенланд и Медицинският университет във Виена. Данните от парка „Вива“ са снабдени с цифров код и се получават ананимно, така че оценяващите да не влияят върху получените стойности. В тези институти се оценяват резултатите и се проучва влиянието им върху комфорта на обитаване и здравето.

д-р Лоренц

Интензивни проучвания и изводи

здравословен живот печатОт една страна околната среда въздейства върху нас и нашите сгради непрекъснато. Най-често това са негативни въздействия, които развалят нашия комфорт. В изследователския парк „Вива“ се извършват проучвания за влиянието на строителните материали върху тези въздействия и се правят конкретни изводи. Правят се не само изводи за влиянието на топлоизолационните системи върху комфорта на обитаване, но и се прави детайлно наблюдение на шумоизолацията, акустиката и топлинния капацитет на отделните строителни материали, на буферната способност на различните видове стени и вътрешни покрития и възможностите им за кумулиране на енергия.

 След няколко години интензивни проучвания в изследователския парк „Вива“ на Баумит, през които бяха анализирани и оценени над 5 милиона данни, вече можем да твърдим, че строителните материали и методите на строителство имат голямо влияние върху качеството на живот. Има обаче три неща, които са особено важни за здравословното обитаване, и това са: добра изолация, вътрешни масивни елементи и добре изградени мазилкови системи на интериорните стени. Върху доброто съчетание на тези три основни компонента от една сграда се постига и здравословният начин на живот. Знаейки това, ние от Баумит се стремим да развиваме строителните материали по-сигурно и по-здравословно.