Варови продукти за възстановяване на исторически сгради
star_border

БАУМИТ NHL – варови продукти за възстановяване на исторически сгради

Истинското саниране изисква истински продукти.

  • без наличие на цимент
  • без хидрофобни добавки
  • без допълнителни органични свързващи дисперсии
Църква на Немския орден Св. Елизабет във Виена

Църква на Немския орден Св. Елизабет във Виена

Защитата на конструктивните елементи на сградите от хилядолетия се е реализирало с използването на мазилки. Те са служели и за крайното офромление на фасадите. Ето защо, когато днес стане дума за ремонт или възстановяване на исторически сгради използването на мазилки няма алтернатива. Фасадните стени на тези сгради, вследствие на продължителната им експлоатация във времето, са засегнати от атмосферните влияния, особено когато не са били защитени по подходящ начин от тях или когато са налице други съпътстващи условия, например високи подпочвени води, наличие на вредни за строителните материали соли в тези води или в почвата и т.н.

Съхранените във времето сгради са с различна възраст – като се започне от римско време, през средновековието и се завърши с такива, строени през 20-ти век. Изследването на структурата и геохимичния състав на мазилките показва обаче, че макар използваните рецептури да са варирали през съответните епохи, мазилката и до днес е запазила своите основни предназначения – да съхранява конструкцията, да оформя крайната визия на стените и да бъде регулатор на климата в помещенията.

Мазилките на варова основа са познати и използвани много отдавна. По отношение на оформянето на стенната повърхност, регулирането на влажността в помещенията и здравословното обитаване и комфорт те притежават възможно най-добрите свойства. Варта е един от най-древните строителни материали. Още римляните са я използвали като съставна част от строителен продукт, наподобяващ съвременния бетон и останал в историята под името „Opus cementium”. Най-известната сграда от този период е Пантеона, който е построен преди повече от 2000 години. През всички тези години варта е доказала своите качества като основна съставка на мазилките и зидарските разтвори.

Едва след създаването на цимента през втората половина на XIX век, за подобряване на якостта, той започва да се добавя към варовите мазилки. Съвременните варо-циментови мазилки са фабрично произведени сухи смеси. Повечето от тях са подходящи както за вътрешно, така и за външно приложение.

Но за санирането на исторически сгради само използването на мазилки с високи якостни показатели не е достатъчно. За да се съхрани автентичността на фасадите и останалите стени, за да се запази духът на епохата, в която е изградена сградата трябва да се използват именно чисто варови мазилки с приблизително идентичен състав като на някогашните, включително и като вид и зърнометрия на пясъчните фракции.

За тази цел Баумит създаде системата NHL, съкращение, което означава „природна хидравлична вар”. Тази вар има значително по-високи якостни показатели в сравнение с добре познатата гасена въздушна вар. Ето защо, тя е особено подходяща за използване при създаването на продукти за реставриране на исторически сгради, включително паметници на културата.

Системата включва група от продукти, всеки с конкретно предназначение: Баумит NHL Ману, Баумит NHL Пре, Баумит NHL MP, Баумит NHL Файн, Баумит NHL Мулти, Баумит NHL СуперФино, Баумит СановаКолор. Като допълнителни продукти към тази група могат да бъдат включени: Баумит NHL 3,5 – суха хидравлична вар като свързващо вещество .

Освен че са без наличие на цимент, тези продукти са и без хидрофобни добавки и без допълнителни органични свързващи дисперсии и максимално се доближават до автентичните продукти, с които са строени много от сградите с историческа стойност

Добрата оценка на основата е задължителна

Последователността на работа при извършване на санирането на историческите сгради, подобно като на всеки строителен обект, започва с проверка и подготовка на основата. Основата трябва да бъде суха, незамръзнала, да се почисти от нездрав, подкожушен и/или ронещ се материал и от мръсотия. Това може да стане с изчукване и изчеткване на слабите участъци от старата мазилка, или с пясъкоструйка, или с водоструйка с високо налягане.

Шприц с NHL MP за добра връзка с основата

Следва полагането на шприц – като такъв може да се използва Баумит NHL MP, която се изпръсква върху изсъхналата основа по цялата площ или с минимално покритие от 50%. Изпълненият шриц трябва да се поддържа влажен в първите 1–2 дни. Той трябва да съхне минимум 3 дни преди полагане на последващата мазилка. Ако шприцът е съхнал по-дълго време, е добре преди нанасяне на мазилката основата да се навлажни.


NHL MP


NHL MP за възстановяване на груба повърхност (до 2 мм)

Баумит NHL MP се полага със стандартните машини за мазане. Зърнометрията й е до 2 мм, което създава една относително груба повърхност. Минималната дебелина на полагане на мазилката е 10 мм, а максималната – 25 мм на всеки слой. При необходимост от нанасяне на втори слой, първият се оставя на хоризонтален гребен, а последващият се изпълнява след минимум 12 часа, но след не повече от 24 часа. Преди полагането на последващи покрития (слоеве) мазилката се оставя да съхне 7–10 дни, а при бои на силикатна основа – минимум 4 седмици.

NHL Файн е мазилка за възстановяване на фини повърхности (до 1 мм)

Мазилка Баумит NHL Файн е с едрина на зърното до 1 мм. Тя се нанася на два слоя от по 2–3 мм. Първият слой служи за изравняване, а вторият се нанася след като първият набере начална якост, по метода „мокро в мокро”. След като е положен вторият слой, се изчаква технологично време на престой ок. 5–10 минути, повърхността се намокря леко и се пердаши с гъбена пердашка. Може да се нанася ръчно или с машина за мазане.

мазилка NHL Fine

Шпакловка NHL Мулти за възстановяване на предишна гладкост (до 0,6 мм)

Шпакловка Баумит NHL Мулти е с по-фина зърнометрия – 0,6 мм. Този продукт може да се изпълни като армирана с Баумит СтарТекс шпакловка, като изпердашена (структурирана) фина мазилка или да служи като свързващ мост за последващи покрития с други Баумит NHL продукти. Може да се нанася ръчно или с машина за мазане.

NHL Multi

1) NHL Мулти като армиран слой
При полагане като армирана шпакловка дебелината на слоя е от 3 мм до 5 мм. Баумит NHL Мулти се изтегля вертикално на гребен, в така нанесения слой се влага Баумит СтарТекс–стъклотекстилна мрежа, след което повърхността се заглажда. Преди последващо покритие се изчакват минимум 5 дни, а ако това са силикатни бои – 4 седмици.

2) NHL Мулти като фина мазилка
Когато продуктът се нанася като фина мазилка, слоят е с дебелина минимум 3 мм. След като материалът започне да втвърдява, се изпердашва с гъбена пердашка.

3) NHL Мулти като свързващ мост
Баумит NHL Мулти се използва като свързващ мост върху по-слабо попиващи минерални основи. Материалът може да се нанесе на дебелина 1–2 мм, след което мазилката се полага по метода „мокро в мокро”, а може да се нанесе и на хоризонтален гребен върху основата, да се изчака да набере якост (ок. 1–3 часа, в зависимост от основата и атмосферните условия), след което да се положи мазилката. Баумит NHL Мулти може да се прилага и като елемент при изпълнение на Фреско-техника.

Много гладко с NHL СуперФино (макс. 0,1 мм)

Баумит NHL СуперФино е със зърнометрия до максимум 0,1 мм. Това води до създаването на много гладки повърхности, дори такива на стари корнизи и фасадни орнаменти. Материалът може да се нанася ръчно или машинно (предварително смесен с вода). Той се изтегля с неръждаема метална маламашка, оставя се да втвърди напълно (минимум 2 часа, в зависимост от основата и атмосферните условия), след което се нанася втори слой с малко по-пластична консистенция за постигане на възможно най-фина повърхност (не се заглажда с вода). Баумит NHL СуперФино също може да се приложи като елемент от Фреско-техниката.

шпакловка NHL SuperFino

Финишен щрих във възстановяването с Баумит СановаКолор

Окончателната визия на фасадата се реализира с използването на Баумит бои - чисто силикатните – СановаКолор или КлимаКолор. Боите се нанасят на два слоя, първият от които като грунд, разреден с до 15%–20% вода, а вторият неразреден или разреден с 5%–10% вода. При използването на боята СановаКолор разреждането е добре да се направи с грунда Баумит СановаПраймер.

боя СановаКолор