Реновиране на фасада с микропукнатини
star_border

Реновиране на фасада с микропукнатини

Дори микропукнатини с широчина до 0,5 мм могат трайно да увредят фасадата с течение на времето. В този случай ремонтът на фасадата е лесен.

Къде се появяват микропукнатините?

фасада с микропукнатиниНай-често пукнатини с малка широчина, която не надхвърля 0,5 мм нямат строга ориентация, развиват се във всички посоки и образуват мрежа по повърхността на стената. Дълбочината им е обикновено няколко милиметра и рядко преминават през цялата дебелина на мазилката. Основната причина за появата им е използването на строителни материали с лошо качество или на такива, чието качество не е съобразено с конкретните експлоатационни условия. Примери могат да бъдат дадени с продукти, които имат значително по-голяма коравина в сравнение с тази на основата; материали, които нямат достатъчна якост на натиск или са с по-малка якост на опън/огъване, за да поемат деформациите, породени от по-големи температурни колебания случващи се в кратки интервали от време и т.н.

2 стъпки за нова фасада

Пукнатините с широчина по-малка от 0,5 мм се третират със специален грунд с фибри и след това се покриват с нова фасадна боя.

Стъпка 1

Oprava fasády s trhlinkami

Нанесете усиления с фибри грунд Баумит ФилПраймер (Baumit FillPrimer) върху мазилката, за да покриете пукнатините и малките повреди.

Стъпка 2

Nová fasádna farba

Нанесете нова фасадна боя Баумит СтарКолор (Baumit StarColor), НанопорКолор (NanoporColor) или СиликонКолор (SilikonColor).

Инструкции стъпка по стъпка

1. Оценете състоянието на фасадата

фасада с микропукнатини

Измерете широчината на пукнатините по фасадата. Повърхността на фасадата трябва да е здрава, с високо сцепление и без водорасли. Почистете с четка или измийте под налягане мръсната фасада. Отстранете всички ронещи се части. Необходимо е да отстраните и всички други недостатъци.

2. От какво се нуждаете?

грундиране с ФилПраймер

Подгответе специалния грунд с фибри Баумит ФилПраймер (Baumit FillPrimer) и изберете нова фасадна боя, валяк или оборудване за машинно нанасяне на фасадната боя.

3. Свързващ грунд

грунда се разбърква

Разбъркайте свързващия грунд в кофа. При много горещо време е възможно да добавите и около 5% вода от общия обем (максимум 1 л вода на кофа от 25 кг).

4. Покриване на пукнатините

нанасяне на грунд по фасадата

Нанесете равномерно Баумит ФилПраймер (Baumit FillPrimer) върху мазилката с валяк или четка без прекъсвания. Покритието ще свърже пукнатините с широчина до 0,5 мм. Времето за втвърдяване преди нанасяне на следващите слоеве е минимум 24 часа.

5. Ново фасадно покритие

нанасяне на боя

На чистата фасада нанесете два слоя висококачествена фасадна боя. Първото покритие се нанася разредено с 10-15% вода. След прекъсване от минимум 12 часа, нанесете 1 до 2 слоя фасадна боя според нуждите. Направете прекъсване от минимум 4 часа между полагане на всеки слой.

6. Машинно боядисване

боядисване на фасадата с машина

Фасадната боя Баумит може да се нанася и машинно. Позволява бързо и равномерно нанасяне на фасадната боя за кратък период от време, дори на големи еднородни повърхности.

Продукти Баумит

Видео