Баумит Санова - висока защита от соли и влага

БАУМИТ САНОВА

висока защита срещу соли и влага при историческите сгради

Когато става въпрос за саниране или реновиране на стари, исторически сгради използването на мазилки няма алтернатива. Обикновено фасадните стени на тези сгради са засегнати от атмосферните влияния, особено в случаите, когато са налични съпътстващи условия – високи подпочвени води и наличие на вредни за строителните материали соли.

Изследването на структурата и състава на някогашните мазилки показва, че използваните рецепти са варирали през епохите, но мазилката и до днес е запазила своето главно предназначение – да оформя крайната визия на стените и да бъде основен регулатор на климата в помещенията.

стара сграда

Варо-циментовите мазилки притежават най-добри свойства в това отношение. Гасената вар е доказала своите качества като основна съставна част при мазилки и зидарски разтвори. След създаването на цимента през втората половина на XIX век, за подобряване на якостта към варовите мазилки започва да се добавя известно количество от него. Съвременните варо-циментови мазилки са фабрично произведени сухи смеси, доставяни в торби или в силози, към които трябва единствено да се добави определено количество вода. Те са подходящи както за вътрешно, така в повечето случаи и за външно приложение.

продукти Баумит Санова

При санирането на исторически сгради използването на мазилки с високи якостни показатели се оказва недостатъчно. Често водата и солите в почвата и на повърхността ѝ действат разрушително върху стените. Когато искаме да ги защитим и в частност крайното им покритие – мазилките от влиянието на тези два фактора, може да бъде приложено системно решение, като например системата Баумит Санова.

Тази система включва в състава си продукти, които защитават фасадните стени от влиянието на водите и солите, като влияят върху способността за придвижването им. Това е свързано с наличните в тях пори, тяхното количество, размери, форма и разпределение.

В зависимост от размерите, порите се делят на въздушни (с по-големи размери, в които водата се придвижва по гравитачен път), капилярни (средни по размер, където придвижването се извършва под въздействието на капилярни сили) и микропори, където водата се движи единствено, когато е в газообразно състояние, във вид на пара. От гледна точка на неблагоприятното въздействие на водата и солите най-голямо значение имат капилярите.

Тайната на санирането се изразява в управление на порите в строителните продукти и по-специално на тези с капилярни размери.

Продуктите на Баумит от серията Санова включват:

  • 1) грундове, които да реагират с отложени на повърхността разтворими соли и да ги преобразуват в неразтворими или такива, които да заздравяват основата и да подобрят сцеплението с последващи слоеве.
  • 2) мазилки, които да прекъсват потока на капилярно придвижваща се в тях вода и едновременно с това да осигуряват свободен обем от пори във вътрешността си, където да се отлагат солите при изпарение на водата в тези участъци;
  • 3) завършващи фини мазилки и шпакловки, които осигуряват отлична дифузия на водните пари
  • 4) подходящи крайни покрития.

Една част от продуктите Баумит Санова са сертифицирани от Научно-техническото сдружение за поддържане и опазване паметниците на културата в Германия и Австрия (WTA). Т.е. тези материали, освен че спомагат за саниране на историческите сгради, отговарят и на изискванията на взискателните компетентни органи, които се грижат за съхранение на културно-историческото наследство.

Moskovits Miksa Palace, гр. Орадя, Румъния

Moskovits Miksa Palace, гр. Орадя, Румъния

Крепост в Комарно, Словакия

Крепост в Комарно, Словакия