Полагане на шпакловка Баумит ЙонитФино
star_border

Полагане на Баумит ЙонитФино

Баумит ЙонитФино е варо-гипсова шпакловка за вътрешно приложение. 

Може да се нанася както  ръчно, така и машинно с подходяща система. Подходяща е за шпакловане върху варо-циментови и гипсови машинни мазилки, бетон, гипсокартон (включително за запълване на снадки), гипсофазер и др. минерални основи. При необходимост в шпакловъчния слой може да се интегрира стъклотекстилна мрежа или стъклофазерна лента за армиране. Баумит ЙонитФино е много фина, естественобяла, създаваща въздушни йони шпакловка, която може да бъде изтегляна на минимална дебелина (на „нула“) и която може да се шлайфа много добре. Подходяща е за постигане на гладки повърхности с клас на гладкост Q1–Q4. Работната консистенция е кремообразна, лесна за преработване и същевременно може да се нанася в дебелини от 0,1 до 10 мм в един слой.

шпакловка ЙонитФино
разбъркване с вода

Баумит ЙонитФино една торба се разбърква с 10 -10,5 л вода до достигане на работна консистенция. Изчаква се  4-5 мин да отлежи, и се пребърква отново. Пастообразната консистенция на разбъркания материал се запазва в рамките на тридесетина минути, след което започва да стяга рязко.

Най- добри резултат се получават, когато двете ръце шпакловка се изпълняват в рамките на 1 работен ден. За прецизна работа прозорците се затъмняват и към стената ,която се шпаклова се пусне косо насочена светлина. Първоначално материалът се нанася  със стандартна иноксова маламашка на стената и/или тавана. Разстилането и изглаждането става с широк нож за шпакловане мин. 60 см. След няколко часа може да се нанесе и вторият слой шпакловка. Нанасянето и изтеглянето става  по аналогичен начин.

нанасяне на шпакловка ЙонитФино

Дебелината на двата слоя трябва да бъде минимум 2-3 мм за да подлежи на шлайфане. Готовата шпакловка трябва да е със запълнени вдлъбнатини. Наличието на изпъкнали части не са проблематични, т.к. орбиталният шлайф ги отнема.

След изсъхване на двата слоя ЙонитФино (минимум на следващия ден в летни условия) тогава може да се нанесе един тънък заглаждащ слой от ЙонитФиниш. 

Шлайфането с орбитален шлайф започва след като с непрозрачен полиетилен са запердени всички прозорци на помещението за шлайфане. Контролната лампа с насочено осветление се поставя в равнината на стената. Включва се и осветлението на работната глава на машината.  Първоначално се шлайфа с шкурка №150, след което се финосва с №180.  Зони, в които остават всмукнатини и/или надирания се прешпакловат отново. Изчаква се да изсъхнат, след което отново се прешпакловат. След направените поправки при шлайфането не се наблюдават разслоявания между двете шпакловки. 

Ако основата е добре изсъхнала шкурката не се  затлачва (замазва), т.е.  добре се разпрашава. Като цяло няма затруднения при шлайфането.

Преди самото боядисване , особенно, ако е с машина, пода се почиства с прахосмукачка, за да не се вдига прах към стените. Стените се избърсват с влажен парцал за да се обере прахът от шлайфането, който прахосмукачката не успяла да изтегли. Парцалът периодично се изпира от насъбралата се прах.

Дограмата се облепва контурно с ново тиксо, след което се защитава с полиетилен с интегрирано тиксо.  

При машинно нанасяне Баумит ЙонитКолор се разрежда до работна консистенция – около 2 л вода за 14 л боя. Нанася се с дюза 517 при 120-130 атм налягане.