star_border

Пастообразни шпакловки Финиш

  • ръчно и машинно полагане
  • лесна преработка
  • перфектна гладкост

Готови за употреба пастообразни шпакловки с бяла матова повърхност, с кратко време на втвърдяване. Прилагат се върху циментови, вароциментови и гипсови мазилки, зидани елементи от гипсови блокчета, по цялата повърхност на гипсокартонени конструкции (Q3-Q4), по стени и тавани, върху висококачествени бетонни повърхности, върху сглобяеми бетонни елементи и върху стари вътрешни мазилки с износена повърхност. Клас по стандарт:GP–CS I, съгласно БДС EN 998-1.

ФинишЕксперт

  • пълни добре неравности
  • отлична покриваемост
  • лесно се шлайфа дори след втвърдяване
шпакловка ФинишЕксперт

Максимална зърнометрия: 0,2 мм
Специфична плътност: ок. 1,60 - 1,80 кг/дм3
Максимална дебелина на слоя: 3 мм (при полагане на две ръце)
Разход на материал: ок. 1,60 кг/м2 при 1 мм дебелина

ФинишСупериор

  • тънък завършващ слой
  • позволява зануляване
  • лесно се шлайфа
пастообразна шпакловка ФинишСупериор

Максимална зърнометрия: 0,1 мм
Специфична плътност: ок. 1,60 - 1,70 кг/дм3
Максимална дебелина на слоя: 2 мм (при полагане на две ръце)
Разход на материал: ок. 1,70 кг/м2 при 1 мм дебелина

Баумит ФинишЕксперт

Готова за полагане, пастообразна шпакловка със зърнометрия до 0,2 мм (ок. 150 µм), подходяща за ръчно и машинно нанасяне, само за вътрешно приложение. Съставът ѝ е от специални дисперсни полимери, минерални добавки, целулоза и вода. Материалът се полага в два слоя с дебелина от 1-3 мм, като общата им дебелина трябва да бъде до 5 мм. Продуктът се нанася с машина или ръчно с неръждаема стоманена маламашка. Шпакловката е подходяща за запълване на по-големи неравности и пълни добре. ФинишЕксперт може да се използва за запълване на фугите между гипсокартонени плоскости, както и за обработка с пердашене на основи от бетон, вкл. сглобяеми бетонови елементи и върху мазилкови повърхности. Цикленето на финишния слой се изпълнява ръчно. Шпакловката е лесна за преработка, с висока степен на белота, а повърхността е матова. Качеството на готовата повърхност може да бъде Q2 или да достигне Q3 – Q4. Разходът е ок. 1,6 – 1,8 кг/м²/мм, като при по-груби повърхности нараства. Времето за втвърдяване е кратко. Шпакловката съхне от 2 до 8 часа, обикновено ок. 3 часа в зависимост от температурата, влагата на въздуха и дебелината на слоя.

Баумит ФинишСупериор

Готова за полагане, пастообразна, тиксотропна шпакловка, със зърнометрия до 0,1 мм (ок. 60 µм), подходяща  както за ръчно нанасяне, така и за машинно пръскане, за вътрешно приложение. Съставът ѝ е от специални дисперсни полимери, минерални добавки, целулоза и вода. Материалът се нанася в два слоя с дебелина не по-голяма от 1 - 2 мм и с обща дебелина на двуслойното покритие до 3 мм. Продуктът се полага с машина или ръчно с неръждаема стоманена маламашка. ФинишСупериор може да се изтегля на нулева дебелина. Шпакловката може да се използва като завършващ слой върху по-рано положена шпакловка. Качеството на готовата повърхност e Q3 – Q4. Разходът е приблизително 1,6 – 1,7 кг/м²/мм. Времето за съхнене е от 2 ч. до 8 ч. в зависимост от температурата, влажността на въздуха и дебелината на слоя.