Зидарски разтвори

Зидарски разтвори

С елегантно зидане спестявате разходи за довършителни работи. Зидарските разтвори на Баумит са с контролирана рецептура, удобни за транспортиране и пестят място на обекта. Трябва само да добавите необходимото количество вода и здравата стена ще Ви бъде гарантирана. За всяка тухла или зидарско блокче  Баумит ще Ви предложи подходящия дебелослоен разтвор  или лепило.

  • Удобни за транспортиране
  • С постоянна рецептура
  • Пестят място на обекта
зидария

Тежки разтвори за зидане

Тежките разтвори на Баумит за зидане са универсални и подходящи за всякакви зидарии с обичайните градивни материали. Поради оптималната си консистенция тези разтвори са особено подходящи за тухли с вертикални кухини. Доставят се и в силози, с което свежда до минимум загубите на материал.

Лепила за тънкослойно зидане

Тънкослойните разтвори за зидария се използват при блокчета с много добра геометрия. Като цяло, зидарският разтвор има значително по-малка якост от тухлите или зидарските блокчета, така че зидария, иззидана по тънкослойния метод, има значително по-голяма якост в сравнение с конвенционалните тухлени зидарии, изградени с дебелослоен разтвор. В сравнение с дебелослойния разтвор, зидарията, направена с тънкослоен разтвор, се нуждае от много по-малко количество от него. Разходите за смесване, транспортиране и приложение съответно са значително по-ниски.

Разтвор за зидане на клинкер

Зидането на облицовъчни тухли винаги е свързано в един процес с оформлението на фугите между градивните тела.
Ако се изискват фуги по фасадата, това може да се постигне например със стар маркуч за вода, така че фугата отвън да е уплътнена и равна.