star_border

Регионален мениджмънт

Robert Schmid

Николай Бъчваров

управител на Баумит България

02 9266 922


Ивелина Мандева

Ивелина Мандева

финансов директор

02 9266 926


инж. Кристиян Иванов

инж. Кристиян Иванов

търговски директор

02 9266 912


Надя Начева

инж. Надя Начева

маркетинг директор

02 9266 921


Мариана Минтова

инж. Мариана Минтова

мениджър логистика и покупки

02 9266 919


инж. Владимир Кръстев

инж. Владимир Кръстев

началник лаборатория

02 9266 942


Елица Момчилова

инж. Елица Момчилова

мениджър информационни технологии

02 9266 933


Боян Варадинов

Боян Варадинов

производствен директор

02 9266 924


Международен мениджмънт

Robert Schmid

Роберт Шмид

управител на "Баумит Бетайлигунген" ГмбХ

+43 501 888 1101


Dorijan Rajković

Дориан Райкович

управител на "Баумит Бетайлигунген" ГмбХ

+43 501 888-1101


Helmut Hackl

Хелмут Хакл

Главен технологичен директор

+43 501 888 1428


h.hackl@baumit.com

Michael Haindl

Михаел Хайндл

Ръководител продуктов мениджмънт, изследвания и развитие

+43 501 888 1131


m.haindl@baumit.com

Attila Kovacs

Атила Ковач

Главен финансов директор

+43 501 888 1119


a.kovacs@baumit.com

Guenter Neubacher

Гюнтер Нойбахер

Ръководител маркетинг

+43 501 888 1112


g.neubacher@baumit.com

Peter Haginger

Петер Хагингер

Регионален мениджър за България, Гърция, Северна Македония, Румъния, Сърбия, Испания

+43 501 888 1135


p.haginger@baumit.com