star_border

Фирмена визия
"Ние желаем всички хора да живеят здравословно, енергоспестяващо и красиво"

семейство

Здравословното, енергоспестяващо и комфортно обитаване повишава качеството на живот на хората. Нашите четири стени са своеобразна защита за семейството. Между тях ние си почиваме, зареждаме се с енергия, за да посрещнем предизвикателствата на ежедневието.

Фирмена философия

Качеството на управление и опазването на околната среда от десетилетия са в основата на фирмения идеал. Превaнтивното и дълготрайно опазване на природните ресурси, енергоспестяването, намаляването на вредните емисии и разходите за суровини и горива са водещи задачи за нас. Ние се чувстваме отговорни спрямо нашите сътрудници, клиенти и обществеността да спазваме всички закони и разпоредби, свързани с екологията. Баумит е марка, предлагаща комплексен продукт, от който 50% са качествените материали, а останалите 50% са - логистика и обслужване. В нашата дейност залагаме на честни и коректни отношения и на строги правила с клиенти и партньори.

Отговорност

В центъра на нашия производствения процес стои винаги внимателното отношение към природните ресурси. Опазването на околната среда е залегнало здраво във фирмения идеал.
Най-висшата цел на Баумит е развитието на нови концепции и идеи, които да допринесат за това, влагането на нашите продукти да бъде свързано с намаляване на вредните емисии и ограничаване на потреблението на енергия. Това особено важи за топлоизолационните системи Баумит.

Качество

„Баумит е синоним за компетентност в строителството, за модерни и висококачествени продукти, за динамични и иновативни компании и за ориентиран към бъдещето маркетинг!".
Фридрих Шмид & Дитер Керн 1988

Система за управление на качеството ISO 9001:2015

Система за управление на околната среда ISO 14001:2015

Декларация за политика по качество и околна среда

Изследователска и развойна дейност на идеи с бъдеще

Сърцето на компанията ни е Центърът по изследователска и развойна дейност. Това е мястото, в което се раждат идеите с бъдеще и се доразвиват до пазарна зрялост. Заедно с него по развитието на продуктите работят и локалните ни отдели.

изследователски център
"Ние искаме хората да се чувстват добре в своите домове. Нашите продукти се основават на изследванията на парк Вива."
Маг. Роберт Шмид, основател на проекта изследователски парк Вива

Изследователски парк Вива

Изследователския парк Вива бе основан през 2015 г., като местонахождението му е съвсем близо до управлението на концерна и до Иновационния център на Баумит във Вопфинг, Австрия. Вива парк на Баумит бе създаден за да симулира реални ситуации на обитаване и да установи взаимодействието между строителните материали и тяхното въздействие върху човека.

визия и мисия

Винаги с една крачка напред

 • Баумит България ЕООД е основана през декември 1995 г. и вече две десетилетия се развива устойчиво на българския пазар, внедрявайки нови технологии.

 • През 2007 г. Баумит България пусна в експлоатация най-модерната и голяма инсталация за сухи строителни смеси в България с капацитет 200 хил. тона годишно.
 • Искаме да улесним работата на строителния обект и да скъсим времето за строителство!


 • В лицето на нашите квалифицирани консултанти всеки ще намери необходимата подкрепа.
 • Ние искаме да насърчаваме и развиваме системни решения на Баумит за всички области на строителството.


 • Най-висшата цел на Баумит е развитието на нови концепции и идеи, които да допринесат за намаляване на вредните емисии и ограничаване на потреблението на енергия. Това особено важи за топлоизолационните системи Баумит.
 • Баумит България предлага комплексен продукт, в който 50% са строителните материали и останалите 50% представляват цялостно обслужване на клиентите ни - проектанти, строители, инвеститори и дистрибутори.

 • Баумит предлага многообразна и иновативна гама продукти, включваща фасади, мазилки, замазки, строителни лепила, разтвори за конструкцията и околното пространство.
 • Нашите продукти са близо до Вас както в складовете за строителни продукти, така и в строителните хипермаркети. Имаме добре развита дистрибуторска мрежа, доказала качеството на услугите си в продължение на 20 години.


 • Скоростта и надеждността на нашата логистика играят решаваща
  роля за доброто обслужване на клиентите ни.
 • Продуктите на Баумит отговарят на съответните национални и европейски норми.


 • Баумит е член на група по качеството „Интегрирани топлоизолационни системи“.

Свържете се с нас

Баумит България ЕООД

ул. Елин Пелин 38
2100 гр. Елин Пелин

02 9266 911

office@baumit.bg