Баумит с екологични декларации за продукти

От средата на м. юни, 2021 г. Баумит България ЕООД се сдоби с Екологични декларации за голям брой продукти от всички основни групи строителни материали, които произвеждаме. Програмният оператор, издал декларациите е полският Строителен изследователски институт във Варшава. Баумит България сертифицира с екелогична декларация своята Външна интегрирана топлоизолационна система ПРО, с номер EPD 231/2021. Освен това на разположение са декларациите за Баумит Зидарски разтвор ММ 50 и за тънкослойния разтвор за зидане и лепене Баумит ПланоФикс (с номер EPD 225/2021), както и: за гипсови мазилки Баумит Рацио 1000 и Рацио 1000 Л (EPD 226/2021); за варо-циментови мазилки Баумит КлимаУайт, MPI 25 и Примо 2 (EPD 227/2021); за замазки на калциево-сулфатна основа Баумит Алфа 2000 и НивелоКуатро (саморазливна смес), (EPD 227/2021); за замазки на циментова основа Баумит Солидо Е 160 и Солидо Е 225, както и за лепила за керамични плочки Баумакол Бейсик, ФлексУни и ФлексМрамор медио (EPD 230/2021).

екологична декларация за продукти