Заключителна международна конференция по проект BEE-VET

На 7 октомври 2022 г. в РАМАДА София Сити Център, гр. София се проведе заключителната конференция по проект BEE-VET „Промяна на ПОО в строителството – иновативни материали за строителство и енергийна ефективност”, финансиран  с подкрепата на Европейската комисия.

Над 200 участници от Турция, Словакия, Австрия, Унгария и България взеха участие в събитието – партньори по проекта, експерти в областта на образованието, представители от частния сектор и представители от професионални гимназии в страната.

Конференцията бе открита от Надежда Цветкова – управител на РААБЕ България, а в приветствения адрес в началото на събитието взеха участие още Ахмед Гази Зейрек – първи секретар в Посолството на Турция в гр. София и София Дамянова – мениджър на проект „Дуално обучение в България“ в съвместната програма на Федералното министерство на труда и икономиката и Стопанска камара Австрия.

На конференцията бяха разисквани темите за ролята на учителите в 21. век и перспективите и иновациите през професионалното гимназиално образование. Партньорите по проекта от СГСАГ „Христо Ботев“ в лицето на инж. Фани Ончева представиха Дигиталния инструментариум от проекта BEE-VET като иновативен подход за преподаване в ПОО в областта на строителството. Инж. Красимир Делов - продуктов мениджър в Баумит България представи връзката между зеленото строителство и енергийната ефективност. Разгледано беше влиянието на бизнеса върху образованието. инж. Делов разказа подробно за изследователския парк Вива в Австрия и проучванията, които се провеждат в областта на строителните материали.