България

Меню

clear

Select version

clear

Баумит Баумакол Протект

Baumacol Protect

Еднокомпонентна безшевна и безфугова хидроизолация

Еднокомпонентно, еластично, хидравлично свързващо, несъдържащо разтворители, водоплътно, но паропропускливо изолационно покритие за безшевна и безфугова хидроизолация, за външно и вътрешно приложение. Нанася се в два слоя с обща дебелина минимум 2 мм. Основата се грундира предварително с Баумит Грунд. Разход: ок. 1,5 кг/м2 на 1 мм дебелина на слоя.

  • Еднокомпонентна

  • Безшевна и безфугова

  • За вътрешно и външно приложение

Предварително основата се грундира с Баумит Грунд и се изчаква около 15 мин. Прахообразната компонента се смесва изцяло с водата посредством електрическа, бавнооборотна бъркалка до получаване на хомогенна, без топки маса (време за бъркане около 3 минути). Правилно разбърканата маса се нанася посредством гребеновидна шпакла (6 mm) в равномерен слой по цялата основа. В зоните между стена-стена и стена-под се полага уплътнителна лента Баумакол Страп. След съответното време на съхнене се полага втора ръка. В областта на сифони се полага маншет за сифони (ако не е в комплект със сифона), а при водоотводни тръби – уплътнителен маншет.

Опаковка
18 kg торба
Съхранение
12 месеца
Разход
ок. 1.5 kg/m²/mm
Палет
1 палет = 48 торби = 864 кг
Баумит Баумакол Протект
star_border