Меню

clear

Баумит СиликатТоп

Baumit SilikatTop

Силикатна мазилка

Пастообразна мазилка на основа калиево водно стъкло, водоотблъскваща, силно паропропусклива, за външно полагане. Оцветява се в цветове по каталога Life с номера, завършващи на цифри от 2 до 9, които нямат допълнително означение „кръг“ или „полукръг“.

  • Дишаща

  • Минерална

  • Специално за реновиране

Баумит СиликатТоп
star_border

Да се разрежда макс. с 1% вода. Грешната консистенция може да доведе до проблеми в покриваемостта, образуването на петна или висок разход.

Продуктови варианти

Опаковка
25 kg кофа
Съхранение
12 месеца
Пропускливост на водни пари
ок. 30- 50
λr
0.7W/mK
Sd стойност
0.06- 0.1m 2 mm дебелина V2
стойност W
≤ 0.25kg/(m².h0,5)
Плътност
ок. 1.8kg/dm³
Реакция на огън
A2 s1 d0 FIRES-CR-211-11-AURE
Разход
ок. 2.5kg/m²
Покриваемост
ок. 10m²/кофа
Структура
K 1,5
Едрина на зърното
1.5mm
Палет
1 палет = 24 кофи = 600 кг
Опаковка
25 kg кофа
Съхранение
12 месеца
Пропускливост на водни пари
ок. 30- 50
λr
0.7W/mK
Sd стойност
0.06- 0.1m 2 mm дебелина V2
стойност W
≤ 0.25kg/(m².h0,5)
Плътност
ок. 1.8kg/dm³
Реакция на огън
A2 s1 d0 FIRES-CR-211-11-AURE
Разход
ок. 2.9kg/m²
Покриваемост
ок. 8.6m²/кофа
Структура
K 2
Едрина на зърното
2mm
Палет
1 палет = 24 кофи = 600 кг
Опаковка
25 kg кофа
Съхранение
12 месеца
Пропускливост на водни пари
ок. 30- 50
λr
0.7W/mK
Sd стойност
0.06- 0.1m 2 mm дебелина V2
стойност W
≤ 0.25kg/(m².h0,5)
Плътност
ок. 1.8kg/dm³
Реакция на огън
A2 s1 d0 FIRES-CR-211-11-AURE
Разход
ок. 3.9kg/m²
Покриваемост
ок. 6.4m²/кофа
Структура
K 3
Едрина на зърното
3mm
Палет
1 палет = 24 кофи = 600 кг
Опаковка
25 kg кофа
Съхранение
12 месеца
Пропускливост на водни пари
ок. 30- 50
λr
0.7W/mK
Sd стойност
0.06- 0.1m 2 mm дебелина V2
стойност W
≤ 0.25kg/(m².h0,5)
Плътност
ок. 1.8kg/dm³
Реакция на огън
A2 s1 d0 FIRES-CR-211-11-AURE
Разход
ок. 2.6kg/m²
Покриваемост
ок. 9.6m²/кофа
Структура
R 2
Едрина на зърното
2mm
Палет
1 палет = 24 кофи = 600 кг
Опаковка
25 kg кофа
Съхранение
12 месеца
Пропускливост на водни пари
ок. 30- 50
λr
0.7W/mK
Sd стойност
0.06- 0.1m 2 mm дебелина V2
стойност W
≤ 0.25kg/(m².h0,5)
Плътност
ок. 1.8kg/dm³
Реакция на огън
A2 s1 d0 FIRES-CR-211-11-AURE
Разход
ок. 3.6kg/m²
Покриваемост
ок. 6.9m²/кофа
Структура
R 3
Едрина на зърното
3mm
Палет
1 палет = 24 кофи = 600 кг

Избор на цвят

Всички показани цветове служат като визуално ръководство за избрания продукт. Препоръчваме да се изготвят тестови мостри, които да се нанесат върху фасадата и да бъдат одобрени преди пълното прилагане на материала. Възможни са леки различия между цветовете показани тук, цветните мостри, цветни папки, естествените мостри, брошурите и оцветените материали поради естеството на производствените процеси и те не могат да бъдат обект на рекламация. Еднаквостта на цвета и текстурата може да бъде осигурена само в една производствената партида. Моля обърнете внимание: структурата и естеството на материала могат да окажат влияние върху възприятието на цветовете.

Свързано съдържание