България

Меню

clear

Изберете

clear

Баумит Солидо Е225

Baumit Solido E225

Циментова замазка

Циментова смес за приготвяне на плаващи или свързани подравнителни замазки, подходяща без други добавки за подово отопление, клас CT-C20-F5, съгл. EN 13813.

  • Лесна за полагане

  • Също и за външно приложение

  • За подово отопление без добавки

Да се спазва точно количеството вода упомената на торбата на продукта. Да не се работи "земно - влажно".

Продуктови варианти

Опаковка
40 kg торба
Съхранение
9 месеца
Якост на натиск
> 20 N/mm²
Плътност на сухата смес
ок. 1850 kg/m³
Якост на опън при огъване
> 5 N/mm²
Разход
ок. 20 kg/m²/cm
Покриваемост
ок. 2 m²/торба при 1 cm дебелина
Клас на якост
CT C20 F5 съгласно БДС EN 13813
Направна вода
ок. 3.5 - 4 l/торба
Едрина на зърното
до 4 mm
Палет
1 палет = 35 торби = 1 400 кг
Съхранение
9 месеца
Якост на натиск
> 20 N/mm²
Плътност на сухата смес
ок. 1850 kg/m³
Якост на опън при огъване
> 5 N/mm²
Разход
ок. 20 kg/m²/cm
Покриваемост
ок. 5 m2/ 100 kg
Клас на якост
CT C20 F5 съгласно БДС EN 13813
Направна вода
ок. 3.5 - 4 l/40 kg
Едрина на зърното
4 mm
Баумит Солидо Е225
star_border

Партньори

Потърси търговец наблизо

replayРестартирай