Меню

clear

Баумит Баумакол Премиум Фугираща смес

Baumacol PremiumFuge

Eластична и водоплътна фуга

Еластична, нереагираща с хранителни продукти фугираща смес, водо- и мразоустойчива, клас CG2 WA, съгл. EN 13888, за широчина на фугата от 1 до 8 мм, за стени и подове, за фаянс, плочи и мозайки, за вътрешно и външно приложение. Разход: ок. 0,5 - 0,9 кг/м2 - в зависимост от размера на плочите и широчината на фугите.

  • Еластична

  • Нереагираща с хранителни продукти

  • Водо- и мразоустойчива

Баумит Баумакол Премиум Фугираща смес
star_border

Фугата да не се мокри предварително. За избягване на петна по фугата, лепилото следва да е много добре изсъхнало! Баумит Премиум фугираща смес се нанася посредством гумена шпакла, диагонално спрямо разположението на фугата.Керамичното покритие се почиства след около 5 – 15 минути с чиста вода и мека гъба. След изсъхване, още веднъж с чиста вода се почиства останалият върху плочките циментов филм. Плочките с вече положената фугираща смес следва да се пазят за около 24 часа от механично натоварване (да не се ходи върху плочките).

Продуктови варианти

Опаковка
2 kg кофа
Съхранение
За опаковките от 2 кг и 5 кг – около 36 месеца; за опаковката от 20 кг – около 24 месеца.
Разход
ок. 0.5- 0.9kg/m² в зависимост от големината на плочите и широчината на фугата
Минимална широчина на фугата
от 1mm
Максимална широчина на фугата
до 8mm
Палет
1 палет = 168 кофи = 336 кг
Опаковка
5 kg кофа
Съхранение
За опаковките от 2 кг и 5 кг – около 36 месеца; за опаковката от 20 кг – около 24 месеца.
Разход
ок. 0.5- 0.9kg/m² в зависимост от големината на плочите и широчината на фугата
Минимална широчина на фугата
от 1mm
Максимална широчина на фугата
до 8mm
Палет
1 палет = 90 кофи = 450 кг
Опаковка
20 kg торба
Съхранение
За опаковките от 2 кг и 5 кг – около 36 месеца; за опаковката от 20 кг – около 24 месеца.
Разход
ок. 0.5- 0.9kg/m² в зависимост от големината на плочите и широчината на фугите
Минимална широчина на фугата
от 1mm
Максимална широчина на фугата
до 8mm
Палет
1 палет = 60 торби = 1 200 кг

Избор на цвят

Всички показани цветове служат като визуално ръководство за избрания продукт. Препоръчваме да се изготвят тестови мостри, които да се нанесат върху фасадата и да бъдат одобрени преди пълното прилагане на материала. Възможни са леки различия между цветовете показани тук, цветните мостри, цветни папки, естествените мостри, брошурите и оцветените материали поради естеството на производствените процеси и те не могат да бъдат обект на рекламация. Еднаквостта на цвета и текстурата може да бъде осигурена само в една производствената партида. Моля обърнете внимание: структурата и естеството на материала могат да окажат влияние върху възприятието на цветовете.

clear

Номер на цвета

color_name

HEX: hex_code

RGB: rgb_code

Търсите ли цвят?


Цветове на фугата:

цветове на Баумакол фуга

* Така изброените цветови мостри служат само за ориентиране. Пълното съотвествие на цвета с този на доставения материал не може да бъде постигнато.