Баумит Баумакол ФлексТрас медио

Baumacol FlexTrass medio

Еластично лепило специално за клинкер, керамика и естествен камък

За еластично лепене до 20 мм дебелина на разтвора, специално за клинкер, керамика и естествени камъни, водо- и мразоустойчиво, клас C2 T S1 (съгл. EN 12004 и EN 12002).

  • За лепене без поява на соли

  • За лепене на каменни плочи по фасади

  • За естествен камък и клинкер

Трасовите лепила не водят до поява и течове от изсолявания, поради което са подходящи за лепене на клинкер и камък по фасадите.

Баумит Баумакол ФлексТрас медио