Баумит Баумакол ФлексТрийм

Baumit Baumacol FlexTreme

Изключително еластично лепило, клас С2 TE S2

Изключително еластично, водо- и мразоустойчиво, хидровличносвързващо лепило с удължено отворено време и увеличена стабилност, С2 TE S2, съгласно EN12004. За полагане на всички стенни и подови плочки с различни размери, мозайка, фини каменни плочи и естествен камък в интериора и екстериора. Особено подходящо за тънки, дълги фини каменни плочи, както и за плочи с очаквано термично и статично натоварване като редуцира стреса.

  • Изключително еластично (S2)

  • За всички плочки и размери

  • За приложения с високи изисквания

Баумит Баумакол ФлексТрийм