Баумит Солидо Е225

Baumit Solido E225

Циментова замазка

Циментова смес за приготвяне на плаващи или свързани подравнителни замазки, подходяща без други добавки за полагане върху подово отопление, клас CT-C20-F5, съгл. EN 13813.

  • Лесна за полагане

  • Също и за външно приложение

  • За подово отопление без добавки

Да се спазва точно количеството вода, упоменато на торбата на продукта. Да не се работи със земновлажна консистенция.

Баумит Солидо Е225