Баумит Солидо Е225

Baumit Solido E225

Циментова замазка

Циментова смес за приготвяне на плаващи или свързани подравнителни замазки, подходяща без други добавки за полагане върху подово отопление, клас CT-C20-F5, съгл. EN 13813.

  • Лесна за полагане

  • Също и за външно приложение

  • За подово отопление без добавки

Да се спазва точно количеството вода, упоменато на торбата на продукта. Да не се работи със земновлажна консистенция.

Продуктови варианти

Опаковка
40 kg торба
Якост на натиск
> 20 N/mm²
Плътност на сухата смес
ок. 1850 kg/m³
Якост на опън при огъване
> 5 N/mm²
Разход
ок. 20 kg/m²/cm
Покриваемост
ок. 2 m²/торба при 1 cm дебелина
Направна вода
ок. 3.5 - 4 l/торба
Едрина на зърното
до 4 mm
Палет
1 палет = 35 торби = 1 400 кг
Якост на натиск
> 20 N/mm²
Плътност на сухата смес
ок. 1850 kg/m³
Якост на опън при огъване
> 5 N/mm²
Разход
ок. 20 kg/m²/cm
Покриваемост
ок. 50 m2/cm/to
Направна вода
ок. 90 - 100 l/to
Едрина на зърното
4 mm
Баумит Солидо Е225
star_border

Партньори

Потърси търговец наблизо

replayРестартирай