star_border

Когато времето е пари на помощ идва Баумакол АкваСейф Екстра

Всеки човек правил строителни ремонти знае, че голяма част от течовете в жилищните сгради възникват вследствие на некачествено изпълнена хидроизолация или липсата въобще на хидроизолация. Това важи както за мокрите помещения, така и за  балконите и терасите.

Решението срещу течащи тераси, което Баумит предлага, се казва Баумит Баумакол АкваСейф Екстра и има следните предимства пред масовите „мазани“ хидроизолации:

 • Мембранната хидроизолация се лепи със същото лепило, с което се лепят и модерните напоследък широкоформатни плочи – Баумакол ФлексМрамор или Баумакол ФлексТоп. Няма ограничение в размера на плочките;
 • При наличие на пукнатини по замазката и/или мазилката същите се армират достатъчно здраво от хидроизолационното платно;
 • Непосредствено след залепването на мембраната може веднага да се започне лепенето на керамичното покритие. Няма технологично време за съхнене.

Какво включва системата Баумакол АкваСейф Екстра за хидроизолация на тераса?

Баумит Грунд

Баумит грунд

Бързосъхнещ, дълбокопроникващ грунд, като свързващ мост между основата и хидроизолационната мембрана.


Баумакол СтрапПлюс

Баумакол страп

Специална уплътнителна лента от покрит с TPE, разтягащ се в напречна посока и стабилен в надлъжна посока нетъкан полипропилен текстил. Системен компонент заедно с Баумакол Протект за уплътняване в областта на стените и пода. За премостване и уплътняване на съединителни и ъглови фуги.


Баумакол Протект

Баумакол Протект

Еднокомпонентно уплътнително фолио – за шпакловане и/или мазане, в случая за лепене на Баумакол СтрапПлюс и фабричните ъгли.


АкваСейф Екстра

АкваСейф Екстра

АкваСейф Екстра мембрана, която е съставена е от 3 слоя:

 • Първи слой черен полиплопиленов геотекстил, който се лепи към основата, допълнително уякчен, за поемане на евентуални деформации в основата;
 • Втори хидроизолационен слой от полиетиленово уплътнително фолио;
 • Трети слой жълт полипропиленов геотекстил, върху който се лепят плочките.

Баумакол вътрешни и външни ъгли за надеждно хидроизолиране

Заводски заготвени детайли на базата на Баумакол СтрапПлюс.


Лепило за керамична покрития

Баумакол ФлексМрамор или Баумакол ФлексТоп.


Какви инструменти са нужни за изпълнение на системата Баумакол АкваСейф Екстра?

 • Баданарка, бояджийски валяк или пръскачка за нанасяне на Баумит Грунд.
 • Плоска четка за нанасяне на Баумакол Протект.
 • Мистрия и маламашка за монтаж на Баумакол СтрапПлюс.
 • Гребеновидна маламашка 4 мм за разстилане на лепилото Баумакол ФлексМрамор.
 • Шпакла за изглаждане на тапети.
 • Ъглова шпакла за вътрешен ъгъл.
 • Строителен миксер, кофи за разбъркване на продуктите.

Как се изпълнява системата Баумакол АкваСейф Екстра?

1.    Основата (под и стена, които ще се хидроизолират) се грундира с Баумит Грунд. Съхне 15-20 мин, след което може да започне полагането на хидроизолационната система.

2.    Лепилото Баумакол ФлексМрамор се разбърква на нормална работна  консистенция за лепене на плочки.В никакъв случай не трабвя дя се прави по-рядко! Нанася се на гребен 4 мм в ивица от 1,05 до 1,10 м. Предварително разкроената хидроизолационна мембрана се разстила върху прясно нанесеното лепило откъм черната си страна. Притиска се с шпакла за изглаждане на тапети, като въздухът се изважда по „метода на рибената кост“ (първо се притиска в средата по дължина, след което движенията са от средата в ляво и дясно). В случай че избие лепило в краищата, същото се отстранява. Разкроените ивици се лепят една до друга без да се застъпват. 

полагане на трислойна мембрана

3.    Фугата между две съседни хоризонтални ивици се изолира по следния начин: маже се двустранно с Баумакол Протект, поставя се Баумакол СтрапПлюс равномерно разпределен между двете ивици. Изпъва се и се притиска  с маламашката, така че да прилепне плътно без да остават неравности. 

4.    Ъглите – вътрешни и външни се обмазват с Баумакол Протект и върху него се залепват заводско заготвените ъгли от Баумакол СтрапПлюс. Притискат се с ъглова шпакла и/или мистрия, така че да са плътно прилепнали към основата.

5.    Ъглите между под и стена се обмазват с Баумакол Протект. Поставя се равномерно разпределен Баумакол СтрапПлюс и плътно се прилепва с ъглова мистрия и/или друг подходящ инструмент.

6.    Ако трябва да се хидроизолира и стената, над СтрапПлюс вертикално се нанася на гребен 4мм Баумакол ФлексМрамор. Поставя се хидроизолационната мембрана и аналогично „на рибена кост“ се изпъва. Връзката в долния край на платното към СтрапПлюс се обмазва с Баумакол Протект и се притиска по подходящ начин да излезе въздухът. 

7.    Фугата между вертикалните ивици се обработва аналогично както при хоризонталните.

8.    Връзката „стена-стена“ се обработва аналогично както при „под-стена“.

Непосредственно след завършване на хидроизолационната система Баумакол АкваСейф Екстра може да се започне с лепенето на крайното покритие. Така се спестява много време за съхнене на отделните слоеве.