Един грунд – много приложения

Свойства и предназначение на Баумит Грунд

Един грунд – много приложения

инж. Красимир Делов  автор: д-р инж. Красимир Делов

Най-разпространеният грунд, който Баумит предлага на пазара, е Баумит Грунд. Това е дълбокопроникващ, свързващ предварителен грунд със син цвят, който има много универсално приложение. В състава му влиза висококачествена дисперсия на основа изкуствени смоли с много добра проникваща способност. Съдържанието на летливи органични съединения в него е < 60 μg/m3, което му отрежда от EMICODE клас EC 1 Plus, т.е. почти никакво излъчване на летливи органични съединения. Грундът се предлага в туби от 1 кг, 5 кг и 25 кг.

Баумит Грунд е както за вътрешно, така и за външно приложение. Той е предназначен за попиващи основи и представлява свързващ мост между основата (например бетонова плоча) и последващи замазки на циментова, калциево-сулфатна, магнезитна или асфалтова основа.

Прилага се и преди полагането на чисто полимерни (например Баумакол Пруф) и на цименто-полимерни хидроизолации (например Баумакол Протект), на Баумакол лепила за плочки и при всякакви други минерални продукти.

Грундът е специално тестван за работа с нивелиращите смеси Баумит Нивело Куатро и Баумит Нивело 30.

Баумит грунд
грундиране с Баумит грунд преди полагане на Алфа 2000

От началото на 2020 година Баумит Грунд бе доразработен и изпълнява вече допълнителни функции. Идеята за това дойде от желанието ни да улесним нашите клиенти, като намалим броя на предлаганите от нас различни грундове, имащи сходен състав и функция. Днес той може да се прилага и като грунд за изравняване на попиваемостта на основата – върху керамични тухли и газобетон, преди полагане на гипсови и варо-циментови мазилки. Така този грунд заменя специализирания до миналата година Баумит Грунд – изравнител на попиващата способност. Функцията му в този случай е да уеднакви попиващата способност на основата в отделните участъци на стената, когато иззиданите тухли са с различна влажност и попиват водата по различен начин и с различна скорост.

Основата е много важна.

Преди полагането на Баумит Грунд трябва да сме се уверили, че основата е достатъчно суха и попиваща, незамръзнала, здрава, със стабилна форма и носимоспособност, отговаряща на предназначението й. Тя трябва да бъде още чиста, обезпрашена, без остатъци от масла, мазнини и несвързали частици. Ако на повърхността се наблюдават нездрави участъци или слой циментово мляко, те трябва предварително да се отстранят, като например се прешлайфат. Грундът не е подходящ за нанасяне върху дърво, метал и пластмаса.

Как се полага?

Баумит Грунд се разбърква за кратко в тубата, например с интензивно разклащане. Той се нанася с валяк, четка или градинска пръскачка. В зависимост от предназначението грундът се нанася неразреден или разреден с вода.

полагане на Баумит грунд с четка
полагане на Баумит грунд с валяк

Какъв е разходът?

Когато се прилага като свързващ мост между слоевете той се полага без разреждане. В този случай разходът му е между 100 г и 150 г на квадратен метър, в зависимост от попиваемостта. Практически той изисква относително кратко технологично време за съхнене между момента на нанасянето му върху основата и полагането на последващия слой -  от ок. 15–20 минути до максимум 1 час.

При какви случаи грундът се разрежда с вода?

Когато Баумит Грунд се използва като грундизравнител на попиващата способност на основа от тухли/газобетон, преди полагането на гипсови мазилки, степента на разреждане с вода е 1:2 до 1:3, а когато се налага да се използва при варо-циментови мазилки, разреждането му с вода е до към 1:6. В този случай трябва да се спазва по-продължително време за съхнене на грунда от ок. 12 часа.

Температурата на основата и на въздуха по време на полагане и съхнене на Баумит Грунда трябва да бъде > +5°С.

Колкото и да ни се струва обикновен, грундът е специален продукт, който е добре да се прилага с подходящо внимание. Винаги трябва да се съблюдава и техническата карта на продукта.