Баумит Life - система от цветове за мазилки и бои
star_border

Баумит Life - система от цветове

Баумите Life e най-голямата система от цветове за фасада в Европа. Тя съдържа невероятните 888 цвята. Отделните цветови редици се базират на 94 ярки, брилянтни основни тонове, всеки от който е представен с още 8 изсветлявания. Шест нюанса на бялото и 36 мозаични мазилки допълват колекцията. Баумит Life предлага повече интензивни, топли и пастелни цветове. И още нещо за любителите на тъмните нюанси- всички тъмни цветове са подходящи за полагане по цялата площ върху топлоизолационните системи.

  • Цветове разнообразни като самия живот
  • Устойчивост на цвета във времето
  • Тъмни цветове върху фасадата

Какво означават номерата на цветовете?

Ако виждате например номер 0145, първите три цифри (014) показват номера на цветовата редица, а последната показва степента на изсветляване на основния цвят. Основните цветове, върху които е изградена системата Life са 94. Техните номера завършват на 1 и след тях, с крайни цифри от 2 до 9 следват осемте по-светли тоналности.

Специални куул-пигменти за тъмни цветове

Използването на нов вид пигменти при оцветяване на мазилките и боите прави възможно изпълнението на всички цветове върху фасадната топлоизолация. Това става благодарение на вложените куул пигменти (куул, от англ. студен, готин, хубав) в рецептурите на мазилки и бои Баумит. Въпреки тъмния си или наситен цвят повърхностите вече не поглъщат в такава степен топлинното лъчение, а отразяват голяма част от него.

HBW - коефицент на яркост на цвета

коефицент на яркост на цвета

Всеки цвят притежава определена яркост. Коефициентът на яркост на цвета (HBW) е стойност, която показва какъв процент от видимата слънчева светлина се отразява от повърхността. Toзи коефициент има стойност 100 за абсолютно белия цвят и стойност 1 за черния цвят. Коефициентите за всички останали цветове и нюансите им са разположени между тези две стойности. Ако цветът е по-тъмен, той поглъща по-голямо количество топлина (лъчи) и повишава температурата на повърхността.

TSR - коефицент на пълното отразяване на слънчевата светлина

За топлинното нагряване на фасадните повърхности трябва да се разглежда общото слънчево греене. То се състои от около 3% ултравиолетови лъчи, около 58% инфрачервени лъчи и 39% видим спектър на светлината. Докато коефициентът на яркост на цвета (HBW) описва само отразяването на видимата светлина, то коефицентът на пълното отразяване на слънчевата светлина (TSR - Total Solar Reflectance) покрива целия спектър. Колкото по-голяма е стойността TSR за даден цвят, толкова повече светлина се отразява от повърхността и респективно сe отчита по-малко топлинно нагряване върху фасадата.

В каталога Баумит Life са отбелязани само 40 цвята със стойности на TSR под 25. За тях единственото ограничение за използването им върху топлоизолационна система е полагането на дебелослойна шпакловка (ок. 5–6 мм) и мазилка с едрина на зърната минимум 2 мм.

Цветова палитра Лайф

Лайф цветови библиотеки

За удобство на своите клиенти Баумит разработи специални цветови библиотеки с цветовете Лайф, които могат да се добавят в програми за архитектурно и цветово проектиране. Това позволява да се видят реалните цветови съчетания на фасадата още на фаза проект.