Защо паркетът скърца и ламинатът плува?
star_border

Защо паркетът скърца и ламинатът плува?

Нанасяме се в ново жилище. Искаме всеки елмент от него да е Топ, да се чувстваме комфортно, удобно, да живеем здравословно! И скъпият паркет започва ...... да скърца, а ламинатът в спалнята плува под краката ни! А ние страдаме – как да избегнем това, каква е причината? Отговорът и в двата случая е един същ – основата е неравна.  За да спомогне за отстраняването на тези нежелани ефекти, Баумит е разработила специални саморазливни нивелиращи смеси – Баумит НивелоКуатро и Баумит Нивело 30. Тези два продукта имат сходно приложение, но същевременно с това и се отличават един от друг по някои свойства и характеристики., с дебелина на полагане от 1 до 20 мм, съответно от 2 до 30 мм

нивелиращи замазки

Така например, Баумит НивелоКуатро е на калциево-сулфатна основа, полага се на дебелини от 1 до 20 mm, много лесно се разнася и заглажда по повърхността на основата, съхне без вътрешни напрежения, което му позволява да се нанася на големи площи без разделителни фуги. От друга страна, той е условно приложим в мокри помещения и не се препоръчва за обществени бани и професионални кухни. 

нивилираща смес Нивело Куатро
Нивело 30 на циментова основа

Баумит Нивело 30 е на циментова основа, дебелините на полагане са съответно от 2 до 30 mm, без да има опасност от напукване и отлепване от основата. Технологията на полагане и наборът от инструменти е идентичен, но тази смес е малко по-жилава и се разнася малко по-трудно върху основата. Тя изисква изпълнението на дилатационни фуги през определена площ (20–35 m2), за да се избегнат пукнатини от съсъхването на материала. Но пък не създава никакви проблеми при полагане в мокри помещения.

Какви инструменти ни трябват?

Мерителна кофа за вода, кофа за разбъркване 20–25 литра, бавнооборотен строителен миксер с подходяща бъркалка, ракел или гребеновидна маламашка за разстилане, иглен валяк за изваждане на въздуха, такер. При големи обекти и двете смеси могат да се полагат машинно. За целта мазаческата машина трябва да е оборудвана с допълнителен смесител и шнекова двоица с дебит от 35 л/мин.

Как да подготвим основата?

Както и преди полагането на почти всички други строителни материали и тук основата трябва да бъде суха, незамръзнала, здрава, със стабилна форма, с необходимата носимоспособност, без замърсявания, включително от масла, кофражни масла, други мазнини и без нефиксирани частици. Тя се почиства старателно с прахосмукачка. По границите на помещенията, към стените, с помощта на такера, трябва да монтираме окрайчваща лента. За да се намали образуването на въздушни мехурчета, трябва внимателно да грундираме основата, след което да изпълним наливането на сместа.

Ако желаем перфектна равнина, в помещението трябва да наредим триноги/пирамиди с регулируемо ниво, разположени на растер между 1,5 до 2,0 m, и да ги настроим до желаното ниво с помощта на площен лазер. Сместа се налива до точката на нивелация при всяка пирамида. Друга възможност е, растерът да се направи на пода, с помощта на дюбели и винтове. Главите на винтовете се навиват така, че да застанат в една равнина, на желаното ниво, отново с използването на площния лазер.

Грундиране на основата

При попиващи основи (бетон, циментова замазка, друга минерална основа) грундирането се извършва с Баумит Грунд. Грундът се изпръсква с подходящ инструмент/машина, но може да се нанесе с валяк или с четка. Той трябва да съхне ок. 15–30 минути, след което основата е готова за наливане. При непопиваща основа (мозайки, керамични плочки и др. подобни), основата се грундира с Баумит СуперПраймер, нанесен с валяк или четка. Времето за съхненето му е ок. 1 час, в зависимост и от температурата и влажността на въздуха – трябва при докосване да не лепне на дланта.

Как да положим нивелиращите смеси?

Нека отбележим едно много важно изискване – да спазваме точно количеството вода, с което да разбъркаме съдържанието на торбата. Това количество е отбелязано на етикета и влияе изключително силно върху свойствата и качествата на втвърдилата смес. Всяка една торба трябва да се разбърква с едно и също количество вода! За по-лесно постигане на това изискване можем да си подготвим мерителна кофа, като изрежем ъгъл в нея и така осигурим пълненето ѝ винаги до определеното от върха на този ъгъл ниво, т.е. с едно и също водно количество.

Друга възможност е използването на дебитомер, който настройваме на нужното ни количество вода.

Нивелиращи смеси

За да получим готовата за разливане смес, най-напред в кофата за разбъркване изсипваме водата, след което добавяме постепенно сухото вещество при постоянно бъркане със строителния миксер на бавни обороти (не повече от 400 об./минута) в продължение на ок. 3 минути. Разбърканата смес се излива върху основата, като обикновено се започва от най-отдалечния от вратата участък, след което се разстила с ракел или с гребеновидната маламашка. Наливането трябва да става систематично, „мокро в мокро“, без прекъсване, до достигане на желаното ниво в цялото помещение. След това, посредством игления валяк се изкарва въздухът, който е навлязъл и се е задържал в нивелиращата смес. За постигането на добър ефект, с валяка се преминава през всеки участък минимум два до три пъти, на кръст.

разтилане на Нивело

За какво трябва да внимаваме?

  • Еднакво количество направна вода при всяко бъркало;
  • Да се работи винаги само на цели торби;
  • Трето – помещението да е затворено, така че да не става течение по време на наливането и съхненето;

Други изисквания, на които винаги да обръщаме внимание:

  • температурата на пода по време на полагане и съхнене трябва да бъде ≥+5°С, но не по-висока от +30°С;
  • Времето за преработка на сместа при +20°C е около 30 минути. След този момент тя започва да стяга, да се обработва трудно и не може да се подравнява и да се заглажда добре. При това в този случай не трябва да се използва вода за разреждане на сгъстилия се материал, а трябва да се забърка, евентуално, ново количество от него;
  • В случай че се налага доналиване (втори слой), първият слой трябва да е напълно изсъхнал. Преди наливането повърхността се грундира с Баумит Грунд.

Колко време съхнат НивелоКуатро и Нивело 30?

Готовата саморазливка съхне 24 часа при дебелина на слоя до 3 мм. За всеки следващ милиметър трябва да се изчаква по още 24 часа, (например при 5 мм дебелина на слоя са необходими 1+2 = 3 дни, при 10 мм – съответно 1+7 = 8 дни).

Какви крайни покрития можем да използваме върху нивелиращите смеси?

Върху добре изсъхналата нивелираща смес можем да полагаме всякакви крайни покрития – керамика, гранитогрес, естествен и изкуствен камък, винилови настилки, паркети, ламинати и други.

Как се полагат крайните покрития?

В зависимост от вида и изискванията на предвиденото крайно покритие, се съобразяваме с подготовката на нивелираната вече основа:

  • При лепене на керамика, гранитогрес или камък, основата се грундира с Баумит Грунд, с Баумит ИзиПраймер или Баумит МултиПраймер, (последният трябва да се разреди 1:2 – 1:3 с вода).
  • При полагане на мокет, винилово или друго покритие се използват грундове, препоръчани от производителите на съответните покрития.