star_border

Екологични декларации на продуктите

ЕPD - Environmental Product Declaration

Екологични декларации на продуктите (EPD) са документи, верифицирани от независима страна (организация), които удостоверяват по обективен начин информация относно екологичните аспекти на даден продукт или група продукти, така че да позволяват сравняването им с други подобни продукти. Те дават възможност на строителните предприемачи, на архитектите или преработвателите да установят какъв е екологичният принос на строителните материали, да получат повече яснота и контрол при сравняване на различни продукти и конструкции. Така те се опитват да допринесат за устойчиво строителство и обитаване през целия жизнен цикъл на сградите.

Интегрирана топлоизолационна система Баумит ПРО - EPD 231/2021

Баумит Зидарски разтвор ММ 50 и  Баумит ПланоФикс - EPD 225/2021

Баумит Рацио 1000 и Рацио 1000 Л - EPD 226/2021

 Баумит КлимаУайт, MPI 25 и Примо 2 - EPD 227/2021

Баумит Алфа 2000 и Баумит НивелоКуатро - EPD 228/2021

Баумит Солидо Е 160 и Баумит Солидо Е 225 - EPD 229/2021

Баумит Баумакол Бейсик, Баумакол ФлексУни и Баумакол ФлексМрамор медио - EPD 230/2021