Баумит цвят Life

Най-успешният и приятен за очите цвят за фасада е този, който зачита заобикалящата среда – той пасва на околното пространство, като същевременно насърчава различията между него и сградата чрез своите по-фини детайли. Така фасадата естествено допринася за усещането за градско пространство.

star_border
Номер на цвета
0081
HEX: #E6AB39
RGB: 230/171/57
HBW: 46

Може да се комбинира с

star_border
Номер на цвета
0883
повече информация
star_border
Номер на цвета
0018
повече информация
star_border
Номер на цвета
0015
повече информация
star_border
Номер на цвета
0412
повече информация

Нюанси

star_border
Номер на цвета
0081
повече информация
star_border
Номер на цвета
0082
повече информация
star_border
Номер на цвета
0083
повече информация
star_border
Номер на цвета
0084
повече информация
star_border
Номер на цвета
0085
повече информация
star_border
Номер на цвета
0086
повече информация
star_border
Номер на цвета
0087
повече информация
star_border
Номер на цвета
0088
повече информация
star_border
Номер на цвета
0089
повече информация

Избор на цвят

Всички показани цветове служат като визуално ръководство за избрания продукт. Препоръчваме да се изготвят тестови мостри, които да се нанесат върху фасадата и да бъдат одобрени преди пълното прилагане на материала. Възможни са леки различия между цветовете показани тук, цветните мостри, цветни папки, естествените мостри, брошурите и оцветените материали поради естеството на производствените процеси и те не могат да бъдат обект на рекламация. Еднаквостта на цвета и текстурата може да бъде осигурена само в една производствената партида. Моля обърнете внимание: структурата и естеството на материала могат да окажат влияние върху възприятието на цветовете.