Баумит цвят Life

Най-успешният и приятен за очите цвят за фасада е този, който зачита заобикалящата среда – той пасва на околното пространство, като същевременно насърчава различията между него и сградата чрез своите по-фини детайли. Така фасадата естествено допринася за усещането за градско пространство.

star_border
Номер на цвета
0123
HEX: #D0BA68
RGB: 208/186/104
TSR: ≥25
HBW: 49

Може да се комбинира с

star_border
Номер на цвета
0148
повече информация
star_border
Номер на цвета
0422
повече информация
star_border
Номер на цвета
0972
повече информация
star_border
Номер на цвета
0938
повече информация

Нюанси

star_border
Номер на цвета
0121
повече информация
star_border
Номер на цвета
0122
повече информация
star_border
Номер на цвета
0123
повече информация
star_border
Номер на цвета
0124
повече информация
star_border
Номер на цвета
0125
повече информация
star_border
Номер на цвета
0126
повече информация
star_border
Номер на цвета
0127
повече информация
star_border
Номер на цвета
0128
повече информация
star_border
Номер на цвета
0129
повече информация

Избор на цвят

Всички показани цветове служат като визуално ръководство за избрания продукт. Препоръчваме да се изготвят тестови мостри, които да се нанесат върху фасадата и да бъдат одобрени преди пълното прилагане на материала. Възможни са леки различия между цветовете показани тук, цветните мостри, цветни папки, естествените мостри, брошурите и оцветените материали поради естеството на производствените процеси и те не могат да бъдат обект на рекламация. Еднаквостта на цвета и текстурата може да бъде осигурена само в една производствената партида. Моля обърнете внимание: структурата и естеството на материала могат да окажат влияние върху възприятието на цветовете.