Баумит цвят Life

Най-успешният и приятен за очите цвят за фасада е този, който зачита заобикалящата среда – той пасва на околното пространство, като същевременно насърчава различията между него и сградата чрез своите по-фини детайли. Така фасадата естествено допринася за усещането за градско пространство.

star_border
Номер на цвета
0169
HEX: #E6DFCB
RGB: 230/223/203
TSR: ≥25
HBW: 75

Може да се комбинира с

star_border
Номер на цвета
0932
повече информация
star_border
Номер на цвета
0973
повече информация
star_border
Номер на цвета
0165
повече информация
star_border
Номер на цвета
0402
повече информация

Нюанси

star_border
Номер на цвета
0161
повече информация
star_border
Номер на цвета
0162
повече информация
star_border
Номер на цвета
0163
повече информация
star_border
Номер на цвета
0164
повече информация
star_border
Номер на цвета
0165
повече информация
star_border
Номер на цвета
0166
повече информация
star_border
Номер на цвета
0167
повече информация
star_border
Номер на цвета
0168
повече информация
star_border
Номер на цвета
0169
повече информация

Избор на цвят

Всички показани цветове служат като визуално ръководство за избрания продукт. Препоръчваме да се изготвят тестови мостри, които да се нанесат върху фасадата и да бъдат одобрени преди пълното прилагане на материала. Възможни са леки различия между цветовете показани тук, цветните мостри, цветни папки, естествените мостри, брошурите и оцветените материали поради естеството на производствените процеси и те не могат да бъдат обект на рекламация. Еднаквостта на цвета и текстурата може да бъде осигурена само в една производствената партида. Моля обърнете внимание: структурата и естеството на материала могат да окажат влияние върху възприятието на цветовете.