Баумит цвят Life

Най-успешният и приятен за очите цвят за фасада е този, който зачита заобикалящата среда – той пасва на околното пространство, като същевременно насърчава различията между него и сградата чрез своите по-фини детайли. Така фасадата естествено допринася за усещането за градско пространство.

star_border
Номер на цвета
0196
HEX: #CEBBA3
RGB: 206/187/163
TSR: ≥25
HBW: 51

Може да се комбинира с

star_border
Номер на цвета
0192
повече информация
star_border
Номер на цвета
M318
повече информация
star_border
Номер на цвета
0423
повече информация
star_border
Номер на цвета
0429
повече информация

Нюанси

star_border
Номер на цвета
0191
повече информация
star_border
Номер на цвета
0192
повече информация
star_border
Номер на цвета
0193
повече информация
star_border
Номер на цвета
0194
повече информация
star_border
Номер на цвета
0195
повече информация
star_border
Номер на цвета
0196
повече информация
star_border
Номер на цвета
0197
повече информация
star_border
Номер на цвета
0198
повече информация
star_border
Номер на цвета
0199
повече информация

Избор на цвят

Всички показани цветове служат като визуално ръководство за избрания продукт. Препоръчваме да се изготвят тестови мостри, които да се нанесат върху фасадата и да бъдат одобрени преди пълното прилагане на материала. Възможни са леки различия между цветовете показани тук, цветните мостри, цветни папки, естествените мостри, брошурите и оцветените материали поради естеството на производствените процеси и те не могат да бъдат обект на рекламация. Еднаквостта на цвета и текстурата може да бъде осигурена само в една производствената партида. Моля обърнете внимание: структурата и естеството на материала могат да окажат влияние върху възприятието на цветовете.