Баумит цвят Life

Най-успешният и приятен за очите цвят за фасада е този, който зачита заобикалящата среда – той пасва на околното пространство, като същевременно насърчава различията между него и сградата чрез своите по-фини детайли. Така фасадата естествено допринася за усещането за градско пространство.

star_border
Номер на цвета
0342
HEX: #B0815B
RGB: 176/129/91
TSR: ≥25
HBW: 25

Може да се комбинира с

star_border
Номер на цвета
0345
повече информация
star_border
Номер на цвета
0349
повече информация
star_border
Номер на цвета
0167
повече информация
star_border
Номер на цвета
0192
повече информация

Нюанси

star_border
Номер на цвета
0341
повече информация
star_border
Номер на цвета
0342
повече информация
star_border
Номер на цвета
0343
повече информация
star_border
Номер на цвета
0344
повече информация
star_border
Номер на цвета
0345
повече информация
star_border
Номер на цвета
0346
повече информация
star_border
Номер на цвета
0347
повече информация
star_border
Номер на цвета
0348
повече информация
star_border
Номер на цвета
0349
повече информация

Избор на цвят

Всички показани цветове служат като визуално ръководство за избрания продукт. Препоръчваме да се изготвят тестови мостри, които да се нанесат върху фасадата и да бъдат одобрени преди пълното прилагане на материала. Възможни са леки различия между цветовете показани тук, цветните мостри, цветни папки, естествените мостри, брошурите и оцветените материали поради естеството на производствените процеси и те не могат да бъдат обект на рекламация. Еднаквостта на цвета и текстурата може да бъде осигурена само в една производствената партида. Моля обърнете внимание: структурата и естеството на материала могат да окажат влияние върху възприятието на цветовете.