Баумит цвят Life

Най-успешният и приятен за очите цвят за фасада е този, който зачита заобикалящата среда – той пасва на околното пространство, като същевременно насърчава различията между него и сградата чрез своите по-фини детайли. Така фасадата естествено допринася за усещането за градско пространство.

star_border
Номер на цвета
0351
HEX: #946C48
RGB: 148/108/72
HBW: 18

Може да се комбинира с

star_border
Номер на цвета
0355
повече информация
star_border
Номер на цвета
0358
повече информация
star_border
Номер на цвета
0199
повече информация
star_border
Номер на цвета
1133
повече информация

Нюанси

star_border
Номер на цвета
0351
повече информация
star_border
Номер на цвета
0352
повече информация
star_border
Номер на цвета
0353
повече информация
star_border
Номер на цвета
0354
повече информация
star_border
Номер на цвета
0355
повече информация
star_border
Номер на цвета
0356
повече информация
star_border
Номер на цвета
0357
повече информация
star_border
Номер на цвета
0358
повече информация
star_border
Номер на цвета
0359
повече информация

Избор на цвят

Всички показани цветове служат като визуално ръководство за избрания продукт. Препоръчваме да се изготвят тестови мостри, които да се нанесат върху фасадата и да бъдат одобрени преди пълното прилагане на материала. Възможни са леки различия между цветовете показани тук, цветните мостри, цветни папки, естествените мостри, брошурите и оцветените материали поради естеството на производствените процеси и те не могат да бъдат обект на рекламация. Еднаквостта на цвета и текстурата може да бъде осигурена само в една производствената партида. Моля обърнете внимание: структурата и естеството на материала могат да окажат влияние върху възприятието на цветовете.