Баумит цвят Life

Най-успешният и приятен за очите цвят за фасада е този, който зачита заобикалящата среда – той пасва на околното пространство, като същевременно насърчава различията между него и сградата чрез своите по-фини детайли. Така фасадата естествено допринася за усещането за градско пространство.

star_border
Номер на цвета
0362
HEX: #927057
RGB: 146/112/87
HBW: 18

Може да се комбинира с

star_border
Номер на цвета
0366
повече информация
star_border
Номер на цвета
0368
повече информация
star_border
Номер на цвета
0368
повече информация
star_border
Номер на цвета
1134
повече информация

Нюанси

star_border
Номер на цвета
0361
повече информация
star_border
Номер на цвета
0362
повече информация
star_border
Номер на цвета
0363
повече информация
star_border
Номер на цвета
0364
повече информация
star_border
Номер на цвета
0365
повече информация
star_border
Номер на цвета
0366
повече информация
star_border
Номер на цвета
0367
повече информация
star_border
Номер на цвета
0368
повече информация
star_border
Номер на цвета
0369
повече информация

Избор на цвят

Всички показани цветове служат като визуално ръководство за избрания продукт. Препоръчваме да се изготвят тестови мостри, които да се нанесат върху фасадата и да бъдат одобрени преди пълното прилагане на материала. Възможни са леки различия между цветовете показани тук, цветните мостри, цветни папки, естествените мостри, брошурите и оцветените материали поради естеството на производствените процеси и те не могат да бъдат обект на рекламация. Еднаквостта на цвета и текстурата може да бъде осигурена само в една производствената партида. Моля обърнете внимание: структурата и естеството на материала могат да окажат влияние върху възприятието на цветовете.