Баумит цвят Life

Най-успешният и приятен за очите цвят за фасада е този, който зачита заобикалящата среда – той пасва на околното пространство, като същевременно насърчава различията между него и сградата чрез своите по-фини детайли. Така фасадата естествено допринася за усещането за градско пространство.

star_border
Номер на цвета
0382
HEX: #806857
RGB: 128/104/87
TSR: <25
HBW: 15

Може да се комбинира с

star_border
Номер на цвета
0233
повече информация
star_border
Номер на цвета
0388
повече информация
star_border
Номер на цвета
0388
повече информация
star_border
Номер на цвета
0573
повече информация

Нюанси

star_border
Номер на цвета
0381
повече информация
star_border
Номер на цвета
0382
повече информация
star_border
Номер на цвета
0383
повече информация
star_border
Номер на цвета
0384
повече информация
star_border
Номер на цвета
0385
повече информация
star_border
Номер на цвета
0386
повече информация
star_border
Номер на цвета
0387
повече информация
star_border
Номер на цвета
0388
повече информация
star_border
Номер на цвета
0389
повече информация

Избор на цвят

Всички показани цветове служат като визуално ръководство за избрания продукт. Препоръчваме да се изготвят тестови мостри, които да се нанесат върху фасадата и да бъдат одобрени преди пълното прилагане на материала. Възможни са леки различия между цветовете показани тук, цветните мостри, цветни папки, естествените мостри, брошурите и оцветените материали поради естеството на производствените процеси и те не могат да бъдат обект на рекламация. Еднаквостта на цвета и текстурата може да бъде осигурена само в една производствената партида. Моля обърнете внимание: структурата и естеството на материала могат да окажат влияние върху възприятието на цветовете.