Баумит цвят Life

Най-успешният и приятен за очите цвят за фасада е този, който зачита заобикалящата среда – той пасва на околното пространство, като същевременно насърчава различията между него и сградата чрез своите по-фини детайли. Така фасадата естествено допринася за усещането за градско пространство.

star_border
Номер на цвета
0392
HEX: #776458
RGB: 119/100/88
HBW: 14

Може да се комбинира с

star_border
Номер на цвета
0738
повече информация
star_border
Номер на цвета
0898
повече информация
star_border
Номер на цвета
0436
повече информация
star_border
Номер на цвета
0738
повече информация

Нюанси

star_border
Номер на цвета
0391
повече информация
star_border
Номер на цвета
0392
повече информация
star_border
Номер на цвета
0393
повече информация
star_border
Номер на цвета
0394
повече информация
star_border
Номер на цвета
0395
повече информация
star_border
Номер на цвета
0396
повече информация
star_border
Номер на цвета
0397
повече информация
star_border
Номер на цвета
0398
повече информация
star_border
Номер на цвета
0399
повече информация

Избор на цвят

Всички показани цветове служат като визуално ръководство за избрания продукт. Препоръчваме да се изготвят тестови мостри, които да се нанесат върху фасадата и да бъдат одобрени преди пълното прилагане на материала. Възможни са леки различия между цветовете показани тук, цветните мостри, цветни папки, естествените мостри, брошурите и оцветените материали поради естеството на производствените процеси и те не могат да бъдат обект на рекламация. Еднаквостта на цвета и текстурата може да бъде осигурена само в една производствената партида. Моля обърнете внимание: структурата и естеството на материала могат да окажат влияние върху възприятието на цветовете.