Баумит цвят Life

Най-успешният и приятен за очите цвят за фасада е този, който зачита заобикалящата среда – той пасва на околното пространство, като същевременно насърчава различията между него и сградата чрез своите по-фини детайли. Така фасадата естествено допринася за усещането за градско пространство.

star_border
Номер на цвета
0443
HEX: #767172
RGB: 118/113/114
TSR: ≤25 *Subject to product in use
HBW: 16

Може да се комбинира с

star_border
Номер на цвета
0425
повече информация
star_border
Номер на цвета
0928
повече информация
star_border
Номер на цвета
0439
повече информация
star_border
Номер на цвета
0579
повече информация

Нюанси

star_border
Номер на цвета
0441
повече информация
star_border
Номер на цвета
0442
повече информация
star_border
Номер на цвета
0443
повече информация
star_border
Номер на цвета
0444
повече информация
star_border
Номер на цвета
0445
повече информация
star_border
Номер на цвета
0446
повече информация
star_border
Номер на цвета
0447
повече информация
star_border
Номер на цвета
0448
повече информация
star_border
Номер на цвета
0449
повече информация

Избор на цвят

Всички показани цветове служат като визуално ръководство за избрания продукт. Препоръчваме да се изготвят тестови мостри, които да се нанесат върху фасадата и да бъдат одобрени преди пълното прилагане на материала. Възможни са леки различия между цветовете показани тук, цветните мостри, цветни папки, естествените мостри, брошурите и оцветените материали поради естеството на производствените процеси и те не могат да бъдат обект на рекламация. Еднаквостта на цвета и текстурата може да бъде осигурена само в една производствената партида. Моля обърнете внимание: структурата и естеството на материала могат да окажат влияние върху възприятието на цветовете.