Баумит цвят Life

Най-успешният и приятен за очите цвят за фасада е този, който зачита заобикалящата среда – той пасва на околното пространство, като същевременно насърчава различията между него и сградата чрез своите по-фини детайли. Така фасадата естествено допринася за усещането за градско пространство.

star_border
Номер на цвета
0485
HEX: #F2B58E
RGB: 242/181/142
HBW: 55

Може да се комбинира с

star_border
Номер на цвета
0199
повече информация
star_border
Номер на цвета
0363
повече информация
star_border
Номер на цвета
0927
повече информация
star_border
Номер на цвета
0359
повече информация

Нюанси

star_border
Номер на цвета
0481
повече информация
star_border
Номер на цвета
0482
повече информация
star_border
Номер на цвета
0483
повече информация
star_border
Номер на цвета
0484
повече информация
star_border
Номер на цвета
0485
повече информация
star_border
Номер на цвета
0486
повече информация
star_border
Номер на цвета
0487
повече информация
star_border
Номер на цвета
0488
повече информация
star_border
Номер на цвета
0489
повече информация

Избор на цвят

Всички показани цветове служат като визуално ръководство за избрания продукт. Препоръчваме да се изготвят тестови мостри, които да се нанесат върху фасадата и да бъдат одобрени преди пълното прилагане на материала. Възможни са леки различия между цветовете показани тук, цветните мостри, цветни папки, естествените мостри, брошурите и оцветените материали поради естеството на производствените процеси и те не могат да бъдат обект на рекламация. Еднаквостта на цвета и текстурата може да бъде осигурена само в една производствената партида. Моля обърнете внимание: структурата и естеството на материала могат да окажат влияние върху възприятието на цветовете.