Баумит цвят Life

Най-успешният и приятен за очите цвят за фасада е този, който зачита заобикалящата среда – той пасва на околното пространство, като същевременно насърчава различията между него и сградата чрез своите по-фини детайли. Така фасадата естествено допринася за усещането за градско пространство.

star_border
Номер на цвета
0491
HEX: #E36143
RGB: 227/97/67
HBW: 26

Може да се комбинира с

star_border
Номер на цвета
0719
повече информация
star_border
Номер на цвета
0831
повече информация
star_border
Номер на цвета
0891
повече информация
star_border
Номер на цвета
0018
повече информация

Нюанси

star_border
Номер на цвета
0491
повече информация
star_border
Номер на цвета
0492
повече информация
star_border
Номер на цвета
0493
повече информация
star_border
Номер на цвета
0494
повече информация
star_border
Номер на цвета
0495
повече информация
star_border
Номер на цвета
0496
повече информация
star_border
Номер на цвета
0497
повече информация
star_border
Номер на цвета
0498
повече информация
star_border
Номер на цвета
0499
повече информация

Избор на цвят

Всички показани цветове служат като визуално ръководство за избрания продукт. Препоръчваме да се изготвят тестови мостри, които да се нанесат върху фасадата и да бъдат одобрени преди пълното прилагане на материала. Възможни са леки различия между цветовете показани тук, цветните мостри, цветни папки, естествените мостри, брошурите и оцветените материали поради естеството на производствените процеси и те не могат да бъдат обект на рекламация. Еднаквостта на цвета и текстурата може да бъде осигурена само в една производствената партида. Моля обърнете внимание: структурата и естеството на материала могат да окажат влияние върху възприятието на цветовете.