Баумит цвят Life

Най-успешният и приятен за очите цвят за фасада е този, който зачита заобикалящата среда – той пасва на околното пространство, като същевременно насърчава различията между него и сградата чрез своите по-фини детайли. Така фасадата естествено допринася за усещането за градско пространство.

star_border
Номер на цвета
0572
HEX: #995446
RGB: 153/84/70
HBW: 14

Може да се комбинира с

star_border
Номер на цвета
0377
повече информация
star_border
Номер на цвета
M306
повече информация
star_border
Номер на цвета
0197
повече информация
star_border
Номер на цвета
0233
повече информация

Нюанси

star_border
Номер на цвета
0571
повече информация
star_border
Номер на цвета
0572
повече информация
star_border
Номер на цвета
0573
повече информация
star_border
Номер на цвета
0574
повече информация
star_border
Номер на цвета
0575
повече информация
star_border
Номер на цвета
0576
повече информация
star_border
Номер на цвета
0577
повече информация
star_border
Номер на цвета
0578
повече информация
star_border
Номер на цвета
0579
повече информация

Избор на цвят

Всички показани цветове служат като визуално ръководство за избрания продукт. Препоръчваме да се изготвят тестови мостри, които да се нанесат върху фасадата и да бъдат одобрени преди пълното прилагане на материала. Възможни са леки различия между цветовете показани тук, цветните мостри, цветни папки, естествените мостри, брошурите и оцветените материали поради естеството на производствените процеси и те не могат да бъдат обект на рекламация. Еднаквостта на цвета и текстурата може да бъде осигурена само в една производствената партида. Моля обърнете внимание: структурата и естеството на материала могат да окажат влияние върху възприятието на цветовете.