Баумит цвят Life

Най-успешният и приятен за очите цвят за фасада е този, който зачита заобикалящата среда – той пасва на околното пространство, като същевременно насърчава различията между него и сградата чрез своите по-фини детайли. Така фасадата естествено допринася за усещането за градско пространство.

star_border
Номер на цвета
0581
HEX: #9C463C
RGB: 156/70/60
HBW: 12

Може да се комбинира с

star_border
Номер на цвета
0372
повече информация
star_border
Номер на цвета
0387
повече информация
star_border
Номер на цвета
0386
повече информация
star_border
Номер на цвета
0389
повече информация

Нюанси

star_border
Номер на цвета
0581
повече информация
star_border
Номер на цвета
0582
повече информация
star_border
Номер на цвета
0583
повече информация
star_border
Номер на цвета
0584
повече информация
star_border
Номер на цвета
0585
повече информация
star_border
Номер на цвета
0586
повече информация
star_border
Номер на цвета
0587
повече информация
star_border
Номер на цвета
0588
повече информация
star_border
Номер на цвета
0589
повече информация

Избор на цвят

Всички показани цветове служат като визуално ръководство за избрания продукт. Препоръчваме да се изготвят тестови мостри, които да се нанесат върху фасадата и да бъдат одобрени преди пълното прилагане на материала. Възможни са леки различия между цветовете показани тук, цветните мостри, цветни папки, естествените мостри, брошурите и оцветените материали поради естеството на производствените процеси и те не могат да бъдат обект на рекламация. Еднаквостта на цвета и текстурата може да бъде осигурена само в една производствената партида. Моля обърнете внимание: структурата и естеството на материала могат да окажат влияние върху възприятието на цветовете.