Баумит цвят Life

Най-успешният и приятен за очите цвят за фасада е този, който зачита заобикалящата среда – той пасва на околното пространство, като същевременно насърчава различията между него и сградата чрез своите по-фини детайли. Така фасадата естествено допринася за усещането за градско пространство.

star_border
Номер на цвета
0611
HEX: #8B4745
RGB: 139/71/69
HBW: 11

Може да се комбинира с

star_border
Номер на цвета
0887
повече информация
star_border
Номер на цвета
0973
повече информация
star_border
Номер на цвета
0876
повече информация
star_border
Номер на цвета
M327
повече информация

Нюанси

star_border
Номер на цвета
0611
повече информация
star_border
Номер на цвета
0612
повече информация
star_border
Номер на цвета
0613
повече информация
star_border
Номер на цвета
0614
повече информация
star_border
Номер на цвета
0615
повече информация
star_border
Номер на цвета
0616
повече информация
star_border
Номер на цвета
0617
повече информация
star_border
Номер на цвета
0618
повече информация
star_border
Номер на цвета
0619
повече информация

Избор на цвят

Всички показани цветове служат като визуално ръководство за избрания продукт. Препоръчваме да се изготвят тестови мостри, които да се нанесат върху фасадата и да бъдат одобрени преди пълното прилагане на материала. Възможни са леки различия между цветовете показани тук, цветните мостри, цветни папки, естествените мостри, брошурите и оцветените материали поради естеството на производствените процеси и те не могат да бъдат обект на рекламация. Еднаквостта на цвета и текстурата може да бъде осигурена само в една производствената партида. Моля обърнете внимание: структурата и естеството на материала могат да окажат влияние върху възприятието на цветовете.