Баумит цвят Life

Най-успешният и приятен за очите цвят за фасада е този, който зачита заобикалящата среда – той пасва на околното пространство, като същевременно насърчава различията между него и сградата чрез своите по-фини детайли. Така фасадата естествено допринася за усещането за градско пространство.

star_border
Номер на цвета
0622
HEX: #995A69
RGB: 153/90/105
HBW: 15

Може да се комбинира с

star_border
Номер на цвета
0394
повече информация
star_border
Номер на цвета
0897
повече информация
star_border
Номер на цвета
0794
повече информация
star_border
Номер на цвета
0897
повече информация

Нюанси

star_border
Номер на цвета
0621
повече информация
star_border
Номер на цвета
0622
повече информация
star_border
Номер на цвета
0623
повече информация
star_border
Номер на цвета
0624
повече информация
star_border
Номер на цвета
0625
повече информация
star_border
Номер на цвета
0626
повече информация
star_border
Номер на цвета
0627
повече информация
star_border
Номер на цвета
0628
повече информация
star_border
Номер на цвета
0629
повече информация

Избор на цвят

Всички показани цветове служат като визуално ръководство за избрания продукт. Препоръчваме да се изготвят тестови мостри, които да се нанесат върху фасадата и да бъдат одобрени преди пълното прилагане на материала. Възможни са леки различия между цветовете показани тук, цветните мостри, цветни папки, естествените мостри, брошурите и оцветените материали поради естеството на производствените процеси и те не могат да бъдат обект на рекламация. Еднаквостта на цвета и текстурата може да бъде осигурена само в една производствената партида. Моля обърнете внимание: структурата и естеството на материала могат да окажат влияние върху възприятието на цветовете.