Баумит цвят Life

Най-успешният и приятен за очите цвят за фасада е този, който зачита заобикалящата среда – той пасва на околното пространство, като същевременно насърчава различията между него и сградата чрез своите по-фини детайли. Така фасадата естествено допринася за усещането за градско пространство.

star_border
Номер на цвета
0639
HEX: #E9D8D9
RGB: 233/216/217
TSR: ≥25
HBW: 73

Може да се комбинира с

star_border
Номер на цвета
0424
повече информация
star_border
Номер на цвета
0631
повече информация
star_border
Номер на цвета
0019
повече информация
star_border
Номер на цвета
0883
повече информация

Нюанси

star_border
Номер на цвета
0631
повече информация
star_border
Номер на цвета
0632
повече информация
star_border
Номер на цвета
0633
повече информация
star_border
Номер на цвета
0634
повече информация
star_border
Номер на цвета
0635
повече информация
star_border
Номер на цвета
0636
повече информация
star_border
Номер на цвета
0637
повече информация
star_border
Номер на цвета
0638
повече информация
star_border
Номер на цвета
0639
повече информация

Избор на цвят

Всички показани цветове служат като визуално ръководство за избрания продукт. Препоръчваме да се изготвят тестови мостри, които да се нанесат върху фасадата и да бъдат одобрени преди пълното прилагане на материала. Възможни са леки различия между цветовете показани тук, цветните мостри, цветни папки, естествените мостри, брошурите и оцветените материали поради естеството на производствените процеси и те не могат да бъдат обект на рекламация. Еднаквостта на цвета и текстурата може да бъде осигурена само в една производствената партида. Моля обърнете внимание: структурата и естеството на материала могат да окажат влияние върху възприятието на цветовете.