Баумит цвят Life

Най-успешният и приятен за очите цвят за фасада е този, който зачита заобикалящата среда – той пасва на околното пространство, като същевременно насърчава различията между него и сградата чрез своите по-фини детайли. Така фасадата естествено допринася за усещането за градско пространство.

star_border
Номер на цвета
0761
HEX: #508EBB
RGB: 80/142/187
HBW: 25

Може да се комбинира с

star_border
Номер на цвета
0048
повече информация
star_border
Номер на цвета
0881
повече информация
star_border
Номер на цвета
0914
повече информация
star_border
Номер на цвета
0919
повече информация

Нюанси

star_border
Номер на цвета
0761
повече информация
star_border
Номер на цвета
0762
повече информация
star_border
Номер на цвета
0763
повече информация
star_border
Номер на цвета
0764
повече информация
star_border
Номер на цвета
0765
повече информация
star_border
Номер на цвета
0766
повече информация
star_border
Номер на цвета
0767
повече информация
star_border
Номер на цвета
0768
повече информация
star_border
Номер на цвета
0769
повече информация

Избор на цвят

Всички показани цветове служат като визуално ръководство за избрания продукт. Препоръчваме да се изготвят тестови мостри, които да се нанесат върху фасадата и да бъдат одобрени преди пълното прилагане на материала. Възможни са леки различия между цветовете показани тук, цветните мостри, цветни папки, естествените мостри, брошурите и оцветените материали поради естеството на производствените процеси и те не могат да бъдат обект на рекламация. Еднаквостта на цвета и текстурата може да бъде осигурена само в една производствената партида. Моля обърнете внимание: структурата и естеството на материала могат да окажат влияние върху възприятието на цветовете.