Баумит цвят Life

Най-успешният и приятен за очите цвят за фасада е този, който зачита заобикалящата среда – той пасва на околното пространство, като същевременно насърчава различията между него и сградата чрез своите по-фини детайли. Така фасадата естествено допринася за усещането за градско пространство.

star_border
Номер на цвета
0787
HEX: #D2DFE2
RGB: 210/223/226
TSR: ≥25
HBW: 72

Може да се комбинира с

star_border
Номер на цвета
0369
повече информация
star_border
Номер на цвета
0602
повече информация
star_border
Номер на цвета
0017
повече информация
star_border
Номер на цвета
0393
повече информация

Нюанси

star_border
Номер на цвета
0781
повече информация
star_border
Номер на цвета
0782
повече информация
star_border
Номер на цвета
0783
повече информация
star_border
Номер на цвета
0784
повече информация
star_border
Номер на цвета
0785
повече информация
star_border
Номер на цвета
0786
повече информация
star_border
Номер на цвета
0787
повече информация
star_border
Номер на цвета
0788
повече информация
star_border
Номер на цвета
0789
повече информация

Избор на цвят

Всички показани цветове служат като визуално ръководство за избрания продукт. Препоръчваме да се изготвят тестови мостри, които да се нанесат върху фасадата и да бъдат одобрени преди пълното прилагане на материала. Възможни са леки различия между цветовете показани тук, цветните мостри, цветни папки, естествените мостри, брошурите и оцветените материали поради естеството на производствените процеси и те не могат да бъдат обект на рекламация. Еднаквостта на цвета и текстурата може да бъде осигурена само в една производствената партида. Моля обърнете внимание: структурата и естеството на материала могат да окажат влияние върху възприятието на цветовете.