Баумит цвят Life

Най-успешният и приятен за очите цвят за фасада е този, който зачита заобикалящата среда – той пасва на околното пространство, като същевременно насърчава различията между него и сградата чрез своите по-фини детайли. Така фасадата естествено допринася за усещането за градско пространство.

star_border
Номер на цвета
0847
HEX: #CBD3D3
RGB: 203/211/211
TSR: >25 *Subject to product in use
HBW: 65

Може да се комбинира с

star_border
Номер на цвета
0502
повече информация
star_border
Номер на цвета
0831
повече информация
star_border
Номер на цвета
1023
повече информация
star_border
Номер на цвета
M329
повече информация

Нюанси

star_border
Номер на цвета
0841
повече информация
star_border
Номер на цвета
0842
повече информация
star_border
Номер на цвета
0843
повече информация
star_border
Номер на цвета
0844
повече информация
star_border
Номер на цвета
0845
повече информация
star_border
Номер на цвета
0846
повече информация
star_border
Номер на цвета
0847
повече информация
star_border
Номер на цвета
0848
повече информация
star_border
Номер на цвета
0849
повече информация

Избор на цвят

Всички показани цветове служат като визуално ръководство за избрания продукт. Препоръчваме да се изготвят тестови мостри, които да се нанесат върху фасадата и да бъдат одобрени преди пълното прилагане на материала. Възможни са леки различия между цветовете показани тук, цветните мостри, цветни папки, естествените мостри, брошурите и оцветените материали поради естеството на производствените процеси и те не могат да бъдат обект на рекламация. Еднаквостта на цвета и текстурата може да бъде осигурена само в една производствената партида. Моля обърнете внимание: структурата и естеството на материала могат да окажат влияние върху възприятието на цветовете.